Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

News

Rostowski traci wzrok?
Premier Donald Tusk przyzna, e pomimo coraz bliszego terminu rozpoczcia Euro 2012 zamiast przygotowywa si do pikarskiego turnieju, powinien raczej wzi udzia w sejmowych gosowaniach. - Powinienem w takich sytuacjach zdecydowanie bardziej pilnowa kalendarza. Sam siebie nie mog usprawiedliwi. Wszystkich, ktrzy poczuli si dotknici, przepraszam - stwierdzi Tusk. Czy zapaci kar za nieobecno w Sejmie? - W adnym wypadku nie mog by wyjty spod tego typu regu. Popeniem bd, kara si naley - doda samokrytycznie premier.
Minister finansw Jean-Vincent "Jacek" Rostowski, ktry jeszcze niedawno haaliwie unis si, gdy szef Prawa i Sprawiedliwoci Jarosaw Kaczyski, opuci sal obrad podczas jego przemwienia, robi wraenie, jakby nie zauway nieobecnoci swojego przeoonego...
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 17/03/2009 · Czytaj dalej - 0 komentarzy · 258 czyta
Kradn jaja?
W Stanach Zjednoczonych ju dawno twrcy tzw. politycznej poprawnoci przekroczyli wszelkie granice zdrowego rozsdku, a prawa czowieka i obywatela w ich wydaniu stay si prawami wszystkiego, co yje. W ferworze tej walki coraz czciej zapomina si notabene o dzieciach nienarodzonych, ludziach w podeszym wieku i obonie chorych. W ramach walki o prawa wszystkiego, co yje, podjto ostatnio walk w obronie praw kur. Wybitni amerykascy moralici doszli do wniosku, e ludzie, kierujc si nieuzasadnionym szowinizmem gatunkowym, bezprawnie zabieraj kurom jaja.
"A trzeba przecie - stwierdzili - zapyta kur o to, czy pozwala zabiera sobie jaja". Wiadomo, e kura na tak sformuowane pytanie odpowie najwyej: "ko-ko". Specjalici amerykascy rozwaaj wic dwie opcje: albo przestajemy zabiera kurom jaja, albo ustanawiamy im prawnego penomocnika, ktry bdzie reprezentowa ich interes i domaga si w ich imieniu zadouczynienia za stracone dobro (jaja).
Ze swojej strony proponuj zaoy kurom konta w banku, a przelewane tam pienidze przeznacza na fundusz dla kur emerytw.
Stanisaw Krajski
· Dodano dnia: 14/07/2007
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 542 czyta
Wyborczo poinformowana
"Gazeta Wyborcza" ma z Radiem Maryja od dawna kopot. I jest to kopot na tyle powany, e pojawia si na amach gazety systematycznie, z uporem, wci w tym samym w zasadzie tekcie, powielanym na rne sposoby przez rnych autorw. Zarzuty, ktre padaj pod adresem Radia Maryja s waciwie typowymi zarzutami, jakie lewica stawia Kocioowi nie od dzisiaj. Z przyzwyczajenia wczorajsza "Wyborcza" znw ogasza: "Kopot z Radiem Maryja".
Jak wielki jest to kopot, wiadczy choby fakt, e autorka artykuu pod tym wanie tytuem pisze i, "Radio Maryja, wbrew ostrzeeniom Kocioa, od 20 lat angauje si w polityk. Po raz pierwszy przed wyborami prezydenckimi w 1995 roku, gdy na antenie udzielono poparcia Lechowi Wasie". Ktry to my mamy waciwie rok? Co za rnica. Czytelnik i tak zauway tylko to, co najwaniejsze. A owo jest szczer prawd, najprawdziwsz! Kochamy przecie prawd! W owiadczeniach lustracyjnych tylko jako tak si, pastwo dziennikarze, nie moemy - chyba przez wrodzon skromno - zdecydowa, czy wsppracowali my, czy nie wsppracowali, h? Chodzi oczywicie o Radio Erewa.
AMG
· Dodano dnia: 16/03/2007
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 625 czyta
Szewcy u bram
Niestety, pitkowe expose premiera Donalda Tuska, zgodnie z przewidywaniami sceptykw, pokazao pewn wyran, bardzo niepokojc tendencj. Ot wydaje si, e zasadniczym celem i projektem obecnego rzdu na najblisze cztery lata jest - demonta pastwa. Pomijajc, istotn skdind, kwesti, komu jest to potrzebne i dlaczego, przyjrzyjmy si niektrym tylko fragmentom tego nadzwyczajnie dugiego expose.
Zacznijmy od semantyki. Nowo powoany premier wyranie nie lubi uywa okrelenia wojewdztwo i chtnie zastpowa je mianem regionu. Nielubiane sowo jednake pojawio si w jego wystpieniu w momencie, gdy mwi o strategii rozwoju wojewdztw. Okazuje si bowiem, e "...nie bdzie ona podporzdkowana strategii rozwoju kraju"!
· Dodano dnia: 02/12/2007
Czytaj dalej - 1 komentarz · 458 czyta
Nie byo okrgego stou?
Francuscy historycy narazili si Anglikom. W czasie zorganizowanej w Rennes konferencji "Krl Artur: Tworzenie legendy" Francuzi ogosili, e niezwykle popularny wrd pisarzy i filmowcw monarcha najprawdopodobniej by... postaci fikcyjn! Legenda o krlu Arturze i rycerzach okrgego stou miaa pomc wadcom w zjednoczeniu i podporzdkowaniu sobie mieszkacw Wysp Brytyjskich.
- Francuzi maj duo racji. Faktycznie od XII wieku Anglicy lansowali legend o krlu Arturze jako mit zaoycielski, ktry mia czy zamieszkujcych ten kraj Brytw, Anglosasw i Normanw - skomentowa rewelacje historykw dla dziennika "Rzeczpospolita" prof. Jacek Banaszkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
Popularne na caym wiecie medialne opowieci na temat niezomnych rycerzy okrgego stou ju od wielu lat - take w Polsce - robiy wraenie mao wiarygodnych...
Tomasz Tobolski
· Dodano dnia: 14/07/2008
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 336 czyta
Ech zycie, zycie: Trzeba je ywi?
Wedug "ycia Warszawy", przeprowadzenie wyborw miss wiata w Polsce jest mocno zagroone. Wrd drobnych problemw organizacyjnych (brak 18 mln z na wykupienie licencji, brak samolotw, ktrymi uczestniczki konkursu mogyby podrowa po Polsce) pojawi si problem zasadniczy. Hotel zapewniajcy darmowe noclegi wszystkim zawodniczkom chce, aby organizatorzy pacili za ich wyywienie!
Z dotychczasowych edycji konkursu wynikao, e kandydatki na miss wiata zajmuj si rnymi sprawami. Ratuj foki na Grenlandii, apeluj o lepsz ochron naszego rodowiska naturalnego, walcz o pokj na wiecie... Tego, e kandydatki czasami take jedz, mogli nie domyli si nawet najbardziej wnikliwi obserwatorzy wczeniejszych konkursw.
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 03/07/2006
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 702 czyta
Z pamitnika Donalda "Cudotwrcy"
Sobota, 22.03.2008 r.
Fajne nieporozumienie wyszo z jedn gazet. Dziennikarze pytali mnie, co najchtniej jem w czasie wit. No to mrugnem do nich porozumiewawczo i mwi, e najchtniej schrupabym jak kaczk. Pomialimy si razem i wydawao mi si, e wszystko zrozumieli... Zdziwiem si dopiero dzisiaj. "W czasie wit premier chciaby zje chrupic kaczk" - przeczytaem w gazecie. Wadek mwi, e to nic dziwnego, bo teraz to w gazetach pracuj same "mediomatoki".
· Dodano dnia: 03/04/2008
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 414 czyta
Lewidowoci: Partia postpowych 'dobroczycw'
Panujca w krajach komunistycznych "nowomowa" okazaa si znacznie trwalsza ni sam zbrodniczy system. Do dzisiejszego dnia (szczeglnie wrd polityczno-medialnych elit) modne jest np. odwracanie znaczenia poj. Ludzie skompromitowani chtnie nazywani s "autorytetami", za nieudolni atwo zasuguj na miano "ekspertw" czy choby "fachowcw".
Zwyczaje jzykowe rozpowszechnione kiedy w krajach komunistycznych s te bardzo dobrze znane w caym "postpowym" wiecie. Przykadem moe by utworzenie w Holandii partii "dobroczycw", ktrzy szybko okazali si... pedofilami. Ugrupowanie o nazwie "Dobroczynno, Wolno i Rnorodno" domaga si licznych zmian w prawie. "Dobroczycy" chc doprowadzi do zalegalizowania dziecicej pornografii i pozwoli na wspycie dorosych z 12-letnimi dziemi. - Zakaz wspycia poniej 16 lat wzbudza u dzieci ciekawo wobec seksu - tumaczy pomysy partii jeden z jej zaoycieli, Ad van den Berg, dodajc przy okazji, e konieczna jest zmiana oceny pedofilii, bo "atmosfera polowania na pedofilw tylko popycha ludzi do przestpstw, a w niczym nie pomaga najmodszym". "Dobroczycy" uwaaj, e posiadanie pornografii dziecicej nie powinno by karane, a filmy pornograficzne naley dopuci do wywietlania w telewizji przez cay dzie. Ich zdaniem, zalegalizowana powinna zosta rwnie sodomia, z wyjtkiem przypadkw, w ktrych zwierzta zostaj skrzywdzone. Poza tym chc te walczy o prawo do prezentowania si nago w miejscach publicznych, o pen legalizacj mikkich i twardych narkotykw, a take o... bezpatne przejazdy kolej dla wszystkich! Niektrym zwolennikom "jasnogrodu, postpu i tolerancji" ostatni z tych postulatw moe wyda si zbyt kontrowersyjny...
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 22/06/2006
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 738 czyta
Nie pisz o nas?
Marszaek Sejmu Bronisaw Komorowski ju przed laty zauway, e media na Jamajce szczeglnie wnikliwie analizuj wydarzenia na polskiej scenie politycznej. Tamtejsze gazety pisay o naszym kraju, a ich lektura pomagaa politykom zorientowa si w polskiej rzeczywistoci...
Niestety, od jakiego czasu jamajscy urnalici nie pisz nawet o zbliajcych si wyborach prezydenckich w Polsce. Jestemy przez to odcici od wiadomoci z najlepiej poinformowanych rde! Cigle nie wiemy np., kto bdzie kandydatem rzdzcej partii! Co prawda szef Klubu Parlamentarnego PO Grzegorz Schetyna powiedzia, e premier Donald Tusk ogosi swoj decyzj w cigu kilku najbliszych tygodni. Niestety, Schetyna rwnie nie wiedzia, jaka to bdzie decyzja. W tej sytuacji caa nadzieja w marszaku Komorowskim. Moe zasignie jzyka w ktrej z zaprzyjanionych redakcji w Kingston...
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 24/01/2010
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 290 czyta
Demokracja to my!
Jak tu zrobi, eby rzdzi bez przerwy, a jednoczenie uszanowa system demokratyczny. Trudna sprawa. Demokracja bowiem to rzdy wikszoci, a wikszo niestety nie zawsze rozumie, e to my wanie jestemy stworzeni do wadzy. Z kadym problemem jednak mona jako sobie poradzi. Recepta jest waciwie prosta. Wystarczy na przykad spopularyzowa w mediach tez, i: "W Polsce partie bardziej reprezentuj elity wadzy ni elektorat, a bdc podstawowymi instytucjami politycznymi w pastwie demokratycznym, maj wiele interesw, ktre nieraz s sprzeczne z interesami demokracji" (w domyle: naszymi). Jaki std wniosek? Ano taki, e w Polsce w wikszym ni dotychczas stopniu potrzebne jest budowanie systemu umiarkowanego parlamentaryzmu. Tak przynajmniej uwaa Pawe piewak z PO (czy to aby nie partia?). Licho wie, co miaby ten umiarkowany parlamentaryzm oznacza, moe np. unikanie lustracji lub ochron za wszelk cen kolegi Olka przed prokuratorem. Jedno jest pewne: Demokracja to my!
I niech no tylko kto sprbuje podskoczy!
AMG
· Dodano dnia: 20/05/2007
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 592 czyta
Znikajce cuda
Ze strony internetowej Platformy Obywatelskiej znikny synne "Zobowizania PO" z rwnie synnym dopiskiem "Polska zasuguje na cud gospodarczy" i zdjciem Donalda Tuska podpisujcego si na wielkiej planszy z obietnicami. Na razie nie ma jeszcze powodw do niepokoju. Informacja o zobowizaniach znika, ale w kadej chwili moe jeszcze powrci. Moe to tylko awaria serwera? Nawet jeli materiay na stronie internetowej ulegy zniszczeniu, to przecie gdzie (w jakim bezpiecznym miejscu!) musz by ich kopie. Warto np. jeszcze raz przejrze papiery, ktre byy przechowywane w samochodzie posanki Julii Pitery! A co w przypadku, gdyby przepady nawet kopie dokumentw z obietnicami? Wtedy naleaoby pomc politykom rzdzcej partii i odwiey ich pami...
· Dodano dnia: 01/02/2008
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 429 czyta

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.16
6,349,311 Unikalnych wizyt