Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

News

Lewidosci: Kobieta kontrowersyjna
Podobno w Polsce istniej kobiety kontrowersyjne i nawet maj problemy. Nieszczciami tyche kobiet, do ktrych nale m.in. Magdalena roda i Olga Lipiska, zajy si panie z TVN Style. I tak kontrowersyjnej rody Lis nie chce zaprasza do swojego programu, jest marginalizowana, bo ma odwag gosi wasne pogldy, nie udao jej si obali "wiodcej linii ideologicznej", czyli wiatopogldu katolickiego. A Lipiskiej nie chce TVP. Kontrowersyjne panie nie tylko wyliczyy swoje problemy, ale take wyjaniy, dlaczego s kontrowersyjne. Pada niezwykle zaskakujca definicja kobiety kontrowersyjnej. Ot jej cechy to posiadanie wiedzy, mylenie i odwaga. Z tego wynika, e albo prawie wszystkie kobiety s kontrowersyjne, albo po prostu gupie. Kwesti, kim jest kobieta kontrowersyjna, troch rozjania sentencja goszca, e "lepiej mie poukadane w gowie ni w szafie". Wypowiedzi owych pa nasuwaj nieodpart refleksj: czy nie byoby dla nich z korzyci poukada sobie jednak w szafie. Taki czas relaksu, oderwania si od wymylania niestworzonych rzeczy jest bardzo potrzebny dla higieny umysowej. Sprawy widzi si janiej. Pani roda np. nie twierdziaby, e naladowanie Ojca witego miaoby oznacza ch zostania Papieem i ycie w celibacie. A rozumiaaby to wyraenie jak kady gimnazjalista, ktry wie, e naladowa kogo to wzorowa si na jego zaletach i moralnych postawach. Poza tym ukadanie w szafie przyniosoby rodzie o wiele wicej satysfakcji ni pisanie tekstw o zdrowym rozsdku, a Lipiska zrozumiaaby, e moe jej kabaret bardziej drczy, ni bawi. A poza tym najlepiej jest mie poukadane i w gowie, i w szafie.
Bartosz Grodzki
· Dodano dnia: 04/03/2006 · Czytaj dalej - 0 komentarzy · 793 czyta
Stadion w Koziej Wlce
Ktokolwiek gosowa na Platform Obywatelsk, otrzyma ju przedsmak cudu gospodarczego, ktrego jej politycy maj zamiar dokona w Polsce w cigu najbliszych czterech lat. Ot wietlane wizje uciech i dochodw z Euro 2012 nieco si od Warszawy oddalaj. Po wyborach bowiem nagle okazao si, i stadion narodowy najlepiej pobudowa nie na boniach Stadionu X-lecia, ale gdzie w oddali - w Koziej Wlce czy jakim innym sawnym miecie w okolicach Warszawy. Z jakiego powodu ten genialny pomys przyszed do gowy prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz. Tego jedynie moemy si domyla. Moliwe, e po prostu do centrum miasta trudno dojecha - bo korki. Albo te w ten sposb uda si rozwiza w Koziej Wlce problem bezrobocia, bo budowa stadionu to robota na co najmniej kilkanacie lat - rzecz biorc optymistycznie. Zupenie nieprawdopodobn przyczyn mogoby co prawda by podanie apwki za sprzeda atrakcyjnych terenw w centrum stolicy, no ale to jest przecie niemoliwe. Politycy Platformy po pierwsze znani s z tego, e apwek nie bior, a poza tym zamiast CBA uczciwoci urzdnikw pastwowych bdzie teraz pilnowaa Julia Pitera. Mysz si nie przelinie.
AMG
· Dodano dnia: 04/11/2007
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 537 czyta
Dyktatorzy mody
"Europejczycy od lat ciesz si wolnoci". Warto doda, e zwolennicy tej tezy najczciej nie maj na myli wolnego wzrostu gospodarczego, ktry w ostatnich dziesicioleciach charakteryzuje szczeglnie kraje tzw. starej Unii. Entuzjaci "europejskiej demokracji" cakiem powanie twierdz, e mieszkacy naszego kontynentu nie s w aden istotny sposb krpowani przez swoich przywdcw, a co wicej, gdy tylko obywatele dowolnego kraju UE wyra wsplnie swoj opini, to zgodnie z demokratycznymi reguami, wadzom nie pozostaje nic innego, ni pokornie wypeni ich wol.
Przy takim zaoeniu, postpowanie francuskich politykw, ktrzy zlekcewayli wyniki referendum konstytucyjnego w swoim kraju i ratyfikowali odrzucony przez wasny nard dokument, naleaoby traktowa jedynie jako korekt bdnej decyzji ogu Francuzw...
· Dodano dnia: 28/03/2008
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 637 czyta
A jednak Niemcy...
To moe by powany argument Polski w sporze z naszymi zachodnimi ssiadami na temat tego, ktra ze stron spowodowaa wybuch II wojny wiatowej. Odnaleziony zosta dokument z rozkazem Adolfa Hitlera wyznaczajcym dat i godzin napaci na Polsk!
"Po wyczerpaniu wszystkich rodkw politycznych, podjtych w celu usunicia drog pokojow nieznonej sytuacji Niemiec na granicy wschodniej, zdecydowaem si na rozstrzygnicie zbrojne" - napisa w dniu 31 sierpnia 1939 roku wczesny kanclerz Niemiec. Dokument zawiera odrcznie wpisan godzin (4.45) ataku i oryginalny podpis Adolfa Hitlera.
Nasi ssiedzi zza Odry na razie nie zadali zwrotu tego "dobra niemieckiej kultury".
Odkrycie archiwistw moe mie due znaczenie w zwizku z daniami Powiernictwa Pruskiego, ktre domaga si od Polski odszkodowa za straty materialne poniesione przez Niemcw w wyniku wojny. By moe, po lekturze tekstu odnalezionego dokumentu, do tezy, e to jednak Niemcy zaatakoway nasz kraj i w ten sposb rozpoczy II wojn wiatow, da si przekona nawet Erika Steinbach.
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 05/09/2007
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 674 czyta
Czterdzieci i pi (3 x 15) obiecanek
Miliony wyborcw Platformy Obywatelskiej czekaj ju od omiu miesicy. Nie okazuj zniecierpliwienia. Dziki mioci i zaufaniu wobec uwielbianych politykw nie trac wiary w realizacj ich najwaniejszych zobowiza. Ufaj. Cz fanw Platformy zdaje sobie spraw z tego, e obietnice podwyek pac, nowych autostrad, tanich jabek czy obfitych pooww dorszy byy nieco na wyrost. Jednak nawet ci najbardziej krytyczni wobec uwielbianej partii maj cigle nadziej na gbok "reform finansw" pastwa. Co prawda majcy nadzorowa przebieg tej wielkiej operacji wiceminister Stanisaw Gomuka poegna si ju z rzdem, ale na jego miejscu pojawia si przecie znana jeszcze z ministrowania w rzdach SLD wiceminister Elbieta Chojna-Duch. Czyby oznaczao to zrealizowanie synnej ju (3 x 15!) obietnicy obniki stawek podatku VAT i podatkw dochodowych do poziomu 15 procent? Okazuje si, e nie...
- Obecnie pastwa nie sta na zmniejszanie wpyww podatkowych. W gr nie wchodzi te adna inna obnika, poniewa cicie stawki VAT o jeden punkt procentowy to ubytek w kasie pastwa rzdu 4 miliardw zotych - wyjania Elbieta Chojna-Duch.
Pastwa nie sta na obnik akcyzy i podatku VAT? Nie sta go na "radykalne" podwyki wynagrodze dla policjantw, nauczycieli i pielgniarek? Pastwa nie sta na wybudowanie autostrad ani stadionw...? Co za pech, e politycy PO nie wiedzieli o tym wszystkim przed wyborami!
Ile razy jeszcze wyborcy dadz si nabra na przedwyborcze obiecanki? Czterdzieci i cztery? A moe nawet (3 x 15!?) czterdzieci i pi?
Tomasz Tobolski
· Dodano dnia: 04/07/2008
Czytaj dalej - 1 komentarz · 640 czyta
Telewizyjne plsy
W kolejnej edycji "Taca z gwiazdami", najpopularniejszego programu rozrywkowego TVN, nie wystpi adna z pociech poprawnych politycznie politykw. Swoje umiejtnoci taneczne zaprezentuj jedynie posanka Sandra Lewandowska z Samoobrony i pose Krzysztof Bosak z LPR. Widzowie lewicowej stacji telewizyjnej byliby zapewne mocno zawiedzeni obsad programu, gdyby nie... medialna bomba! Prezenter pastwowej Telewizji Polskiej Tomasz Kammel odrzuci propozycj plsw w programie "Gwiazdy tacz na lodzie", jak zoy mu dotychczasowy pracodawca, i potwierdzi swj udzia w konkurencyjnym programie TVN.
- Jestemy podekscytowani wystpem Tomka w "Tacu z gwiazdami" i bdziemy mu kibicowa - nadspodziewanie radonie skomentowaa spraw rzecznik Telewizji Polskiej Aneta Wrona.
Sytuacja wydaje si kuriozalna. Popularny prezenter odrzuca ofert TVP i przyjmuje propozycj konkurencji, a w telewizji publicznej zwycistwo TVN w boju o "gwiazd" przyjmowane jest z satysfakcj... Do peni szczcia brakuje tylko, aby w tanecznym programie konkurencji wystpi znany z upodobania do plsw (i nieukrywajcy ciepych uczu wobec dziennikarzy TVN) prezes telewizji publicznej Andrzej Urbaski. Poczekajmy na kolejn edycj.
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 12/08/2007
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 585 czyta
"Der Spiegel" - kompromitacja po niemiecku
Opiniotwrczy tygodnik "Der Spiegel" omieszy si przy okazji przeprowadzonego z niemieck fantazj ataku na Polsk. Gazeta oskarya nasz kraj o brak zgody na zatwierdzony w Nicei sposb gosowania w Radzie Unii Europejskiej. Dziennikarze zza Odry nie syszeli nigdy dononego: "Nicea albo mier!"? Zawoanie to jeszcze do niedawna byo bardzo popularne wrd polskich politykw! urnalici z "Der Spiegel" nie zorientowali si nawet, e na system nicejski nie zgadza si... niemiecki rzd! Czy bajki o "bezkompromisowych Polakach" podchwyc inne media? W rzeczywistoci w reakcji na umieszczony w projekcie traktatu konstytucyjnego UE niekorzystny dla nas system "podwjnej wikszoci" Polska zgosia cakiem now propozycj - tzw. system pierwiastkowy. Czy jednak moliwe s rozmowy na temat pierwiastkowania, gdy Niemcy nie s w stanie zrozumie znacznie prostszych propozycji? Nie wiedz nawet, jak propozycj sami popieraj...
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 15/06/2007
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 659 czyta
Ratujmy wie Eiffla!
Medialni "francuscy przyjaciele Polski" nie ustaj w trosce o nasz kraj. Nie tylko regularnie przedrukowuj co bardziej nieudane analizy z "najbardziej opiniotwrczej polskiej gazety", ale co gorsza, drukuj te opinie i komentarze wasne.
"Europejczycy musz by czujni wobec Polski" - alarmowa dziennik "Le Monde" w tym samym czasie, gdy pod oknami jego redakcji pony samochody.
"W Polsce dojdzie do kryzysu w gospodarce" - ogosia ta sama redakcja, gdy okazao si, e wielomilionowe demonstracje uliczne studentw i dziaaczy komunizujcego zwizku zawodowego CGT uniemoliwiaj jakiekolwiek prby wyrwania francuskiej gospodarki ze stagnacji.
"Od drugiego kwartau rzd w Warszawie stanie przed dylematem: wspiera rozwj, ktry bdzie sabn, czy te powstrzymywa inflacj" - wrya francuska gazeta, mimo e aktualna wysoko inflacji w Polsce nie jest ju problemem nawet dla najpopularniejszego z byych przywdcw (nadzwyczaj cenionej we Francji) Unii Wolnoci.
Wkrtce francuski dziennik moe ogosi, e z powodu zaniedba polskiego rzdu tylko patrze, jak zawali si wiea Eiffla...
Tomasz Tobolski
· Dodano dnia: 22/04/2006
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 920 czyta
Paranoja si szerzy
Jestem gotw si zaoy, e jestem podsuchiwany - zwierzy si w TVN 24 Aleksander Kwaniewski. Kto go podsuchuje - oczywicie IV RP. "Brniemy w stron paranoicznego spoeczestwa. Spotykam teraz coraz wicej ludzi, ktrzy zaczynaj mwi jak za czasw PRL: Przez telefon o tym nie pogadamy, nie wiem, czy mnie nie podsuchuj". Po co si z takimi ludmi spotyka - nie wiem, ale widocznie cignie swj do swego. Premier bardzo trafnie podsumowa te wynurzenia: "No, wspczuj mu, bo takie poczucie, e jest si cigle inwigilowanym, to jest poczucie zwizane czsto z nie najlepszym stanem oglnym, ale rozumiem, e pan prezydent moe by w takim stanie". Susznie te premier kieruje do lekarza objawy Kwaniewskiego, s bowiem naprawd niepokojce. Oj, nabroi Olu okrutnie i chyba si teraz bdzie chorob zasania. Warto jednak pamita, kto pierwszy nagrywa i kto t ca paranoj rozpocz. Moe i teraz auje. C, za pno...
AMG
· Dodano dnia: 30/03/2007
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 744 czyta
Nomenklaturowe ciarwki
W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Daily Telegraph" byy prezydent Lech Wasa wytumaczy, dlaczego okrgostoowe przemiany musiay skutkowa znacznymi ofiarami...
- Moim obowizkiem byo walczy i zdobywa, i wanie to robiem. Jednak zmiany mogy by przeprowadzone lepiej. Prosz pomyle o skali tego, co tutaj zrobilimy. Byo to tak, jak gdyby u was w Wielkiej Brytanii zmieniono ruch lewostronny na prawostronny. Zamienilimy lewo na prawo, a koszt tego by straszliwy - obrazowo perorowa byy prezydent.
Najsynniejszy z polskich noblistw nie wyjani jednak, jakie byy dodatkowe przyczyny zamieszania na drogach polskiej gospodarki. Okrgostoowi politycy zgodzili si, e przez jaki czas z dobrodziejstw ruchu prawostronnego korzysta bd mogy jedynie dobrze opancerzone ciarwki komunistycznej nomenklatury.
Tomasz Tobolski
· Dodano dnia: 30/08/2009
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 304 czyta
Podwjna "niewiadomo"
Minister skarbu Aleksander Grad zaskoczy suchaczy radiowej Trjki poziomem swojej niewiedzy. Najpierw, cakiem roztropnie, zgodzi si z pogldem o gronych dla polskiego wzrostu gospodarczego skutkach coraz wyszych cen ropy naftowej. Nastpnie stwierdzi jednak, e ewentualna obnika podatku VAT czy paliwowej akcyzy nie odnios na naszym rynku adnego skutku! To kolejny z polskich ministrw "niewiadomych" faktu, e to wanie rnica w wysokoci podatkw porednich decyduje o tym, i cena benzyny w Polsce jest dwukrotnie wysza ni w USA. Czyby minister uznawa moliwo obnienia ceny benzyny do amerykaskiego poziomu za niewarty kiwnicia palcem "aden skutek"?
Raczej nie. Naley si domyla, e udawana "niewiadomo" polskiego rzdu to jedynie wstydliwa zasona dymna. W sprawie wysokoci podatku VAT i paliwowej akcyzy nasi przywdcy nie chc naraa si Komisji Europejskiej. W rozmowach z dziennikarzami politycy sprawiaj wraenie, jakby o zaleceniach europejskich komisarzy - aby nie obnia podatkw - nie mieli pojcia. Symulowanie podwjnej niewiadomoci to dla naszych politykw rozwizanie lepsze od przedstawienia uczciwej informacji o rozkazach pyncych z Brukseli...
Tomasz Tobolski
· Dodano dnia: 04/07/2008
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 491 czyta

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.07
7,207,699 Unikalnych wizyt