Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

News

Gospodarka ronie, bezrobocie maleje
Komisja Europejska korzystnie oszacowaa perspektywy rozwoju polskiej gospodarki w specjalnie przygotowanej prognozie ekonomicznej. KE ocenia, e dziki rosncemu popytowi wewntrznemu polski produkt krajowy brutto (PKB) wzronie w tym roku o 5,2 procent.
Szacunki dotyczce wzrostu polskiego PKB oznaczaj wzrost o 0,2 punktu procentowego w porwnaniu z przewidywaniami KE z wrzenia, ktre z kolei rewidoway w gr o p punktu procentowego wiosenne prognozy. Na rok 2007 Bruksela przewiduje wzrost PKB w wysokoci 4,7 proc., za na rok 2008 - 4,8 procent. Na ten okres KE prognozuje "boom inwestycyjny", zasilany dodatkowo funduszami unijnymi.
Wedug Komisji, w najbliszych latach bdziemy obserwowa wzrost inwestycji o ponad 10 proc. rocznie. Eksport bdzie rs w mniejszym tempie z powodu zmniejszonego popytu w innych krajach Unii. Dlatego KE przewiduje wzrost wymiany z krajami za wschodni granic Polski. Wedug Brukseli, inflacja w Polsce wyniesie w tym roku 1,4 procent. Jednoczenie bezrobocie bdzie spada: wedug kryteriw stosowanych w statystykach unijnych (ktre rni si od statystyk polskich) w tym roku stopa bezrobocia wyniesie 13,6 proc., w 2007 - 12,2 proc., za w 2008 - 11,6 procent.
PS, PAP
· Dodano dnia: 09/11/2006 · Czytaj dalej - 0 komentarzy · 789 czyta
Ojciec wity ostrzega Zachd
Zjawisko "pustych koysek" na Zachodzie jest rezultatem "deficytu wiary, nadziei i oczywicie mioci" w tej czci wiata - wskaza Ojciec wity Benedykt XVI w przesaniu skierowanym do uczestnikw XII sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Spoecznych.
Obraduje ona wanie w Watykanie na temat problemw wieku dojrzewania. Papie zauwaa, e "podczas gdy spoeczestwa starzej si, wiele narodw i grup etnicznych cierpi na brak wystarczajcej liczby modych ludzi, by odnowi sw populacj".
WP, KAI
· Dodano dnia: 30/04/2006
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 731 czyta
Cuda niewidy
No to dowiedzielimy si. Wczoraj w radiu nie byle kto, bo szef gabinetu politycznego premiera Sawomir Nowak, oficjalnie ogosi, e obiecywany cud jest - ludziom w Polsce yje si lepiej. Niektrym rzeczywicie moe i lepiej. Przykadem choby Julia Pitera, ktrej raporty kosztuj podatnikw 144 tys. z, nie wspominajc ju o miesicznych kosztach utrzymania ministrw, szefw gabinetw itp. Natychmiast jednak pan Nowak sam sobie zaprzecza, mwic: "Trudno, ebymy cud zobaczyli po szeciu miesicach". No to jak w takim razie jest? yje si Polakom lepiej, a tego po prostu nie wida? Cuda, drogi panie, z definicji s widzialne. I albo jestemy drug Irlandi, albo nie! Tymczasem jednak to Irlandczycy zarzdzili u siebie referendum w sprawie traktatu UE, a nie my, i to oni maj realn szans na zablokowanie tego. A to byby dopiero bardzo wany cud dla Europy.
Wobec tego powiedzmy sobie wprost - w Polsce cudw nie ma. Jest za to sezonowy - miejmy nadziej - wysyp cudakw. Dorodnych, tanich, ale nijak niestrawnych - nawet po 6 miesicach cikich blw brzucha.
AMG
· Dodano dnia: 11/06/2008
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 427 czyta
Sic! Niemcy nas ograli...
Po zwycistwie niemieckich pikarzy nad nasz druyn w czasie futbolowych mistrzostw wiata doczekalimy si kolejnych wrogich naszemu krajowi dziaa ze strony zachodnich ssiadw.
Niemcy nie zgodzili si na podniesienie stawki podatku VAT do wysokoci, ktra obowizuje w Polsce! Zmiany podatkw zostay ju zatwierdzone w Bundestagu i Bundesracie. Niemiecka stawka tzw. podatku od wartoci dodanej wzronie z 16 do 19 procent, przez co cigle pozostanie nisza od naszej (22-procentowej) stawki VAT. Niemcy usprawiedliwiaj si, tumaczc, e nawet ta skromna podwyka VAT wpynie niekorzystnie na ich koniunktur gospodarcz. - To oczywiste, ale nie mamy wyjcia - stwierdzi niemiecki minister finansw Peer Steinbrueck.
Jeeli niemieccy przywdcy rzeczywicie planuj wyrwna poziom gospodarczy po obu stronach Odry, ich dziaania powinny by bardziej energiczne. Przestrzeganie zasady rwnoci pomidzy pastwami Unii Europejskiej wymagaoby od Niemcw nie tylko wstrzymania rozwoju gospodarczego, ale take silniejszego ni dotd wzrostu bezrobocia. O remisie w meczu futbolowych reprezentacji nie wspominajc...
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 21/06/2006
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 685 czyta
Istota sprawy
Wbrew nieprawdziwym informacjom powielanym take w ostatnich dniach na amach niektrych mediw:
* Komitet Ratowania Stoczni Gdaskiej i Przemysu Okrtowego powstay przy Radiu Maryja nigdy nie sprzedawa cegieek;
* Na subkoncie Radia Maryja deponowane byy wycznie wpaty imienne;
* Pienidze zbierane przez Komitet nie byy przeznaczone na doran pomoc stoczniowcom, ale na wykupienie Stoczni Gdaskiej, kolebki "Solidarnoci";
* Po sprzeday Stoczni Gdaskiej panu Szlancie wszyscy, ktrzy chcieli odzyska swoje pienidze, odzyskali je.
· Dodano dnia: 12/04/2006
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 717 czyta
Licentia michnica: Wszdzie widz lewic
Nie od dzisiaj wiadomo wszem i wobec, e dziennikarze "Gazety Wyborczej" prawdomwni s! Wczoraj redaktorzy naczelni teje owiadczyli w sprawie dziennikarza "GW" Andrzeja Kublika, ktry - jak sugeruje Aleksander Gudzowaty - by inspirowany przez specsuby i dlatego krytycznie pisa o jego interesach.
Redaktorzy naczelni wic poczuli si w obowizku owiadczy, e wzmiankowany dziennikarz jest wzorem cnt. Rzetelny, uczciwy, jego kompetencje nie budz najmniejszych wtpliwoci, a w redakcji cieszy si penym zaufaniem. Na pewno rwnie penym zaufaniem naczelnych cieszy si Jan Turnau, ktry we wczorajszym numerze "Wyborczej" zamieci swj felieton tu obok owiadczenia naczelnych redaktorw. By moe naczelni, bdc w stanie duego napicia emocjonalnego, nie zdyli po prostu przeczyta tego felietonu i niedugo znowu bd musieli zawiadcza o moralnoci, tym razem Jana Turnaua. Felietonista ten zamyla si bowiem nad dramatem Karola Wojtyy "Brat naszego Boga". Sprawy religijne go nie interesuj. Najwaniejsze dla "GW" s przecie kwestie polityczne, wic plecie trzy po trzy, e Papie komunizm porwnuje z chrzecijastwem, e Jan Pawe II lubi KOR (ciekawe, skd felietonicie to przyszo do gowy), w ktrym byo wielu ludzi lewicy, w kocu upojony wasn wymow okrela Ojca witego jako "katolewic", dodajc, e to w najlepszym tego sowa znaczeniu. Nie wiem doprawdy, jakie moe by "lepsze" znaczenie tego sowa, ale jedno wiem na pewno: "Gazeta Wyborcza" perfidnie wykorzystaa Dzie Papieski jako pretekst do lansowania swej ulubionej ideologii. Skoro jednak tak kochaj lewic, to dlaczego redaktor Kublik nie miaby by jej agentem?
AMG
· Dodano dnia: 18/10/2006
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 614 czyta
Modzi uwierzyli
Platforma Obywatelska wygraa wybory, stosujc klasyczn metod kija i marchewki. Kijem byo cige straszenie spoeczestwa rzdami PiS, ktre wedug taniej propagandy PO i usunych mediw groziy stworzeniem w Polsce pastwa policyjnego oraz skceniem kraju ze wszystkimi ssiadami. Kij zadziaa. Uderzy po gowach wyborcw szczeglnie silnie w czasie ujawnienia przez CBA sprawy skorumpowanej posanki PO Beaty Sawickiej. Pokazanie w mediach krokodylich ez pani Beaty wystarczyo, eby w wielu ludziach wzbudzi uczucia - litoci dla paczcej, winnej korupcji, a zoci w stosunku do tych, ktrzy byli winni jej ez.
Natomiast jako pontnej marchewki PO uya sodkich obietnic, ktre miay na celu wywoanie w wyobrani wyborcw obrazu raju na ziemi, w jakim Polacy bd y, kiedy wybory wygra partia cudotwrcw. eby te obietnice wyglday na choby troch realne do spenienia, wypisano je nawet na papierze, wiedzc, e papier wszystko zniesie.
· Dodano dnia: 28/10/2007
Czytaj dalej - 2 komentarzy · 453 czyta
Sic! Socjalizm - tak! Wypaczenia - nie!
aosna, chocia pouczajca jest toczca si dyskusja na temat ujawnienia przez noblist G. Grassa swojej dobrowolnej przynalenoci do Waffen SS. Autor "trylogii gdaskiej" nie kry fascynacji socjalistyczn ideologi, std wiatowa sawa i uznanie nie tylko polskich opiniotwrczych rodowisk intelektualnych. Laureat Nagrody Nobla uchodzi w Polsce za sprawdzonego przyjaciela, ktremu senaty dwch uniwersytetw naday tytuy doktora honoris causa; otrzyma take tytu Honorowego Obywatela Miasta Gdaska. Wstpienie do elitarnej formacji Waffen SS wiadczy o tym, e pisarz od najmodszych lat zafascynowany by narodowym socjalizmem, i to budzi powszechne zgorszenie uznanych autorytetw. Czyby wic guru midzynarodwki socjalistycznej uzna, e nadszed stosowny czas, aby nie wstydzi si udziau w elitarnych formacjach narodowego socjalizmu?
Przynaleno do NKWD, GPA, GRU, UB, SB i innych formacji "klasowego" socjalizmu, czyli komunizmu, niestety mao kogo oburza, nie powoduje powszechnego potpienia i odebrania wczeniej przyznanych nagrd i honorowych tytuw.
nad. Jerzy Szyszko
· Dodano dnia: 19/08/2006
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 715 czyta
Komu co wolno
Aleksandrowi Kwaniewskiemu w Polsce wolno wszystko. Niestety, wolno mu rwnie bra pienidze z zagranicy na dziaalno polityczn, pomimo e expressis verbis polskie prawo tego zakazuje - tak przynajmniej twierdzi Jan Rokita, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Nie wolno, ale swoj drog ciekawe, czy Rokita byby rwnie pryncypialny, gdyby sam sprawowa wadz. W czasie rzdw Suchockiej, kiedy peni wan funkcj w pastwie, nie ciga Kwaniewskiego ani nawet Millera, cho ju o moskiewskiej poyczce wszystkim byo wiadomo. Skd si zatem bierze u Rokity ten nagy zapa do praworzdnoci? Z tsknoty za premierostwem? Jeeli punkt widzenia zaley od punktu siedzenia, to jest zrozumiae. Ale dajmy spokj historycznie rozdwojonemu Rokicie. Problem polega na tym, e Aleksander Kwaniewski nie zagrzaby dugo miejsca na scenie politycznej w adnym innym kraju. W Polsce tzw. biorcych ze wschodu, zachodu czy poudnia, niestety, zawsze znajdowao si pod dostatkiem. C, przyzwyczajenie jest drug natur. A jeli komu si to nie podoba? Moe by niebezpiecznym agentem!
AMG
· Dodano dnia: 25/05/2007
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 499 czyta
"Antykomunizm" w Platformie
Im goniej na temat "nowej koalicji rzdowej", ktr miaaby stworzy Platforma Obywatelska z Lewic i Demokratami, tym wyraniej wida, e ewentualny nowy sojusz nie bdzie usany rami. Polityczne umizgi Aleksandra Kwaniewskiego wobec Donalda Tuska irytuj niektrych politykw PO, w tym niedoszego "premiera z Krakowa".
- To s akurat takie kroki, ktre - jak rozumiem - maj na celu wykorzystanie ewentualnoci zamiaru ubiegania si przez Donalda Tuska ponownie o prezydentur i powiedzenia Tuskowi w taki oto sposb: chopie, potraktuj mnie jako powanego kandydata na premiera w razie zwycistwa PO, a ja ci gwarantuj to, e tych okropnych komuchw wcign do twojego rydwanu prezydenckiego - skomentowa bez jakiegokolwiek entuzjazmu wobec lewicowych kandydatw na koalicjantw Jan Maria Rokita.
Politycy PO cigle wspominaj o "komuchach", a co gorsza nie doceniaj dobrych chci ("Wasz prezydent, nasz premier!") Aleksandra Kwaniewskiego.
Wieci na temat skrajnego "antykomunizmu" przywdcw Platformy na pewno zdyy ju zaniepokoi politykw "caego demokratycznego wiata". Peni obaw czekamy na oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej.
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 22/07/2007
Czytaj dalej - 15 komentarzy · 688 czyta
Grecka feta w strefie euro
le si dzieje w pastwie greckim! Deficyt budetowy wynis tam w ubiegym roku 12,7 proc. produktu krajowego brutto, a zaduenie przekroczyo ju 300 mld euro. Unijni przywdcy zastanawiali si nawet nad moliwoci ratowania Grecji przez przejcie jej dugw. Pomys ten zosta jednak odrzucony, bo - jak stwierdzia kanclerz Niemiec Angela Merkel - "mamy traktat, ktry nie przewiduje wydobywania pastw z opresji". Jak w takim razie rozwizany zostanie problem kraju dryfujcego w stron bankructwa? Podobno wyjcie z kryzysu maj umoliwi Grecji... nakazy pynce z Brukseli! Dziki odkrywczym radom unijnej centrali (zmniejszy wydatki budetowe, zwikszy wpywy!) do roku 2012 deficyt budetowy Grecji ma spa do 2,8 proc. PKB. Unijni komisarze nie trac optymizmu... - Strefa euro jest przygotowana na zdecydowane i skoordynowane dziaania w celu zapewnienia stabilizacji strefy euro - stwierdzi w czasie wizyty w Atenach unijny komisarz ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn. Legendarny osiemnastowieczny niemiecki mitoman i fantasta - baron Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Mnchhausen - wycign si sam za wosy z bagna... Dlaczego podobna sztuczka nie miaaby uda si unijnym urzdnikom?
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 05/03/2010
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 251 czyta

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.10
5,874,044 Unikalnych wizyt