Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

News

Paradoksy: Liberalizm dla wybranych?
Komisja Europejska podja, jak rzadko kiedy, zdroworozsdkow decyzj przyznajc pracodawcom prawo do niezatrudniania osb palcych. Natychmiast podniosy si gosy sprzeciwu przeciwko "dyskryminacji" tych, ktrzy hoduj popularnemu, cho fatalnemu w skutkach naogowi.
Obawiam si, e konsekwentne rozszerzanie pojcia dyskryminacji moe doprowadzi do tego, e waciciel firmy poszukujcy nowego kierownika dziau obsugi klientw bdzie zmuszony zatrudni kandydata, ktry zgosi si do niego na kacu, w przedwczorajszym ubraniu ze ladami alkoholowej imprezy, ktry spluwajc na dywan w jego gabinecie, bdzie co drugie sowo wtrca wulgaryzmy.
Ciekawe, e ci sami obrocy wolnoci, ktrzy potrafi tak dba o "interesy pracodawcw", domagajc si prawa do swobodnego handlu w niedziel, chc pozbawi tych samych pracodawcw prawa do samodzielnego decydowania o tym, komu powierz los ich wasnej firmy. Skoczy si to tym, e przedsibiorcy - zamiast ryzykowa utrzymywanie niepewnych lub nieprzydatnych im pracownikw - zwin interes i zanios swoje pienidze do banku, gdzie, pki co, mog je zainwestowa bez podejrze o tak czy inn dyskryminacj.
nad. Micha Kdzierski
· Dodano dnia: 11/08/2006 · Czytaj dalej - 0 komentarzy · 749 czyta
Wojna o Steinbach
Czuo panujca od ponad roku w stosunkach polsko-niemieckich powoli przechodzi do historii. A wszystko z powodu przewodniczcej niemieckiego Zwizku Wypdzonych Eriki Steinbach. Co prawda, premier Donald Tusk cigle jeszcze wyraa nadziej, e "nikt w Berlinie nie narazi na szwank dobrych stosunkw, jakie panuj obecnie midzy Polsk a Niemcami", ale jest ju na to za pno...
Pani Steinbach otwarcie mwi, e zdanie Polski na temat obsady rady przyszej fundacji powiconej wysiedleniom nie ma dla niej adnego znaczenia. Z poparciem pospieszy jej przewodniczcy Bundestagu Norbert Lammert, ktry w czasie spotkania z marszakiem Sejmu Bronisawem Komorowskim ostrzega przed "demonizowaniem Eriki Steinbach" w Polsce.
· Dodano dnia: 09/03/2009
Czytaj dalej - 3 komentarzy · 292 czyta
Tga gowa
W pogoskach o tym, e "reimowe" media dyskryminuj Sojusz Lewicy Demokratycznej, jest chyba ziarenko prawdy. Dziennikarze rzeczywicie zdaj si czsto nie docenia zotych myli przewodniczcego SLD Wojciecha "Bambuko" Olejniczaka. Dla przykadu, komentatorzy nie podchwycili jego sw wypowiedzianych w zwizku z negocjacjami o ksztat ewentualnego traktatu konstytucyjnego UE.
Wobec zasadniczego sporu midzy Niemcami i Polsk Olejniczak wpad na genialny pomys. Naszym sprzymierzecem w tym sporze powinni by... Niemcy!
- Niemcy powinny by silnym partnerem Polski w deniu do umocnienia jej pozycji, w deniu do tego, aby postulaty Polski w nowym traktacie UE zostay zapisane, aby postulaty byy adekwatne do naszych oczekiwa - zaproponowa geniusz.
e te nikt nie wpad na to wczeniej... Przecie jeli Niemcy popr nasze stanowisko, to jednoczenie przestan mu by przeciwni! Czy mona si dziwi, e intelektualici popieraj lewic?
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 21/06/2007
Czytaj dalej - 1 komentarz · 589 czyta
Pogo za popularnoci?
Nieoficjalny kandydat Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, marszaek Sejmu Bronisaw Komorowski, cigle nie uzyskuje w sondaach wynikw osiganych przez premiera Donalda Tuska. Marszaek przegrywa nawet z ministrem Radosawem Sikorskim. Komorowski si stara, pokazuje si w telewizji, udziela licznych wywiadw... bez rezultatu! Wyborcy cigle s przekonani, e marszaek Sejmu nie dorwnuje partyjnym kolegom.
Wreszcie, w czasie spotkania on-line z internautami, Komorowski przyzna, e jego dziadek Juliusz Komorowski... by onierzem armii carskiej. - Ale dziadek braci Kaczyskich - na wszelki wypadek to dodam - te by - dorzuci asekurancko przyszy kandydat na prezydenta. Czy prby medialnego upodobnienia si do premiera Donalda Tuska zwiksz popularno kandydatury Komorowskiego wrd "modych, wyksztaconych z duych z miast"?
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 01/03/2010
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 255 czyta
Goym okiem: Jeszcze raz o Plakacie Obywatelskim
Czyby w tym roku czekay nas wybory prezydenckie? Donald Tusk znowu spoglda na nas niemal z kadego potu i filuternie ogasza: "Razem!". Nic z tego, przewodniczcy PO bdzie musia na kolejn szans poczeka jeszcze kilka lat. Tymczasem zajcie moe mie pan Jacek Kurski. Warto byoby pozna tajniki finansowania obecnej "kampanii przeciw agresji politykw PiS wobec obywateli".
Sprawa moe by pouczajca i korzystna nie tylko dla zwykych wyborcw, ale szczeglnie dla przedsibiorcw. Warto pozna metody szybkiej regeneracji finansw, bo podobno po wyborach Platforma bya biedna jak mysz kocielna. Ubstwo tak jej zaczo doskwiera, e a signa po kas z budetu. To oczywicie w ramach realizowania postulatw wyborczych o zaprzestaniu finansowania partii z budetu. Samo haso potwierdza t drog rozumowania, ostatnio bowiem Platforma lubuje si we wszelkiego rodzaju aforyzmach i kalamburach, wic i tym razem ukrya odpowied w swoim sloganie. "Razem", czyli my wszyscy zapacimy za te plakaty, bo jak kasa jest z budetu, to kto za nie paci? My - obywatele. Jest to wic swoisty plakat, taki sam jak Platforma, czyli obywatelski!
JG
· Dodano dnia: 23/09/2006
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 650 czyta
Rozmnoone korytka
Jeszcze do niedawna wrd medialnych komentatorw najpopularniejszy by pogld, e grup zawodow, ktra najbardziej skorzystaa na akcesji Polski do UE, byli rolnicy. W kocu zagraniczni farmerzy otrzymuj z budetu UE dopaty zaledwie kilkakrotnie wysze ni polscy rolnicy.
Komentatorzy czsto zapominaj jednak o istnieniu... politykw! Nasi wybracy w europarlamencie ju teraz otrzymuj wynagrodzenia w identycznej wysokoci jak ich koledzy z zachodniej Europy! Jakby tego byo mao, nowy podzia upw w unijnej biurokracji daje polskim politykom szans na obejmowanie coraz to bardziej lukratywnych stanowisk. A jeli nie uda si zrobi midzynarodowej kariery? Zawsze mona wrci na skromniejsze krajowe podwrko.
Tak pragmatyczne stanowisko w ostatnich tygodniach najlepiej ilustroway gosy dziaaczy lewicy. Politycy "z sercem po lewej stronie" oficjalnie ogaszali, e jeli popieranemu przez Platform Obywatelsk (!) Wodzimierzowi Cimoszewiczowi nie udaoby si obj funkcji sekretarza generalnego Rady Europy, wtedy niedoszy sekretarz powinien postara si o posad prezydenta Polski. Sytuacja politykw nie jest jednak idealna. Nawet po zsumowaniu wolnych stanowisk w Brukseli i Warszawie liczba chtnych do ich objcia jest cigle znacznie wiksza.
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 02/10/2009
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 248 czyta
Prosto z rynku
Doczekalimy si radykalnych podwyek. Na razie gwnie cen. Czy kto pamita jeszcze synne prognozy cenowe Leszka Balcerowicza z okresu przed przystpieniem Polski do Unii Europejskiej? "Ceny wikszoci towarw i usug po wejciu Polski do UE nie zmieni si lub spadn!" - ogasza wtedy popularny ekonomiczny wrbita. Podobnymi uzdolnieniami wizjonerskimi zdaje si wykazywa obecny polski premier. Zgodnie z wyliczeniami gazety "Metro", w cigu ostatniego roku najbardziej podroay jabka.
Wzrost cen ywnoci, ktry wszyscy odczulimy w minionym roku, porwna mona z tym, jaki mia miejsce po przystpieniu Polski do Unii Europejskiej - skomentowaa te informacje cytowana przez gazet specjalistka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej.
Trudno mie pretensje o droejce jabka do premiera Donalda Tuska... Warto jednak pamita, e jeszcze na krtko przed objciem swojej funkcji by on przekonany, e po wyborczym zwycistwie bdzie mg ze swego gabinetu sterowa cenami na rynku owocowo-warzywnym! Znany polityk ("libera"!) nie rozumia wpywajcego na rynkowe ceny mechanizmu popytu i poday? Teraz ma okazj, aby nadrobi zalegoci... A moe od pocztku bya to niewiadomo pozorowana?
Tomasz Tobolski
· Dodano dnia: 12/02/2008
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 377 czyta
Gawied ma uciech
Czowieka mona pozna po jego obrocach. W chwili trudnej dla ministra Grada okazao si, e przyjaci i obrocw mu nie brakuje. Od posa Niesioowskiego po Jana Rokit. Co do pierwszego - wiadomo, gupie arty si go trzymaj, ale Rokita... ta niespeniona nadzieja polskiej, polityki, ktra zrezygnowaa z teje, bowiem nikt jej nie chcia?
"Historia dymisji ministra Aleksandra Grada jest w pierwszej kolejnoci uciech dla gawiedzi". Sowem, Rokita nie wspomina jednak o "dorobku" ministra, ktry zawsze chcia dobrze, tylko jako nigdy mu nie wyszo. Wiadomo, przyjaciel. Co prawda w potrzebie poznaje si prawdziwych przyjaci, a to nie jest cakiem to samo, co poczucie solidarnoci wzgldem takich, ktrzy wylecieli jak my z procy i jak my si potukli. Tak czy inaczej - gawied ma uciech.
I o to przecie chodzi.
BB
· Dodano dnia: 16/09/2009
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 145 czyta
erowanie na emerytach
Warto maksymalnej prowizji zabieranej z naszych pienidzy przez powszechne towarzystwa emerytalne wynosi obecnie a 7 proc. wartoci wpywajcej do funduszu emerytalnego skadki!
Projekt ustawy obniajcej opat od skadki i opaty za zarzdzanie, jakie pobieraj powszechne towarzystwa emerytalne z tytuu zarzdzania otwartymi funduszami emerytalnymi, trafi ju do Sejmu. Zgodnie z nim przyszli emeryci byliby obciani opatami o prawie 30 proc. niszymi od dotychczasowych. Czy rzeczywicie wielomiliardowe przychody PTE zostan nieco zmniejszone? To jeszcze nie jest takie pewne. Zgodnie z raportem firmy Ernst & Young zmiana ustawy moe spowodowa spadek zyskw PTE w latach 2010-2019 o 9,2 mld zotych. - Tak dua redukcja zyskw moe spowodowa, e akcjonariusze niektrych PTE mog nie by zainteresowani prowadzeniem tego biznesu - ocenia Ewa Lewicka, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, bya minister pracy odpowiedzialna w rzdzie Jerzego Buzka za... reform emerytaln. Finansowi "geniusze" z PTE otrzymuj nasze pienidze wprost z budetu. Zarzdzaj nimi, a w wyniku ich "genialnego zarzdzania" naszych pienidzy ubywa. Czy teraz obra si na nas, e nie doceniamy wynikw ich pracy? Czy w ramach protestu przestan trwoni nasze oszczdnoci?
Tomasz Tobolski
· Dodano dnia: 06/04/2009
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 312 czyta
Poegnanie z broni
Minister obrony narodowej Radosaw Sikorski odszed ze stanowiska. We wtorek z wielk pomp egna si z onierzami przed Grobem Nieznanego onierza i jako ywo - mia zy w oczach. Najpierw mwi, e kocha polsk armi, a teraz paka po rozstaniu z ni.
No prosz, a mylelimy, e chodzio m.in. o Macierewicza i o kontrol nad raportami z dziaania Wywiadu Wojskowego. Jednak okazuje si, e byy minister to wraliwy i uczuciowy czowiek, w niczym nie przypominajcy twardziela. Jest jednak szansa na otarcie ez byego ministra. Jak mwi Charles Kupchan, dyrektor instytutu europejskiej Council on Foreign Relations w Waszyngtonie, Sikorski ma szans zdoby poparcie rzdu USA na stanowisko sekretarza generalnego NATO. "Sikorski to Europejczyk o silnych przekonaniach atlantyckich, ma wielu przyjaci w administracji Busha" - mwi Kupchan. Podobno ma te widoki na stanowisko ambasadora w USA. Jeli wzi jeszcze pod uwag poparcie, jakiego udzieli mu ostatnio Zbigniew Brzeziski, nie ma chyba obaw o dalsz karier Radka Sikorskiego. wiat po prostu potrzebuje delikatnych, wraliwych politykw.
AMG
· Dodano dnia: 09/02/2007
Czytaj dalej - 5 komentarzy · 863 czyta
Spada pogowie
Poniewa w naszym kraju niepokojco spada pogowie owiec, pojawia si propozycja, eby baca otrzymywa na kad owc po 100 z dopaty. No, trudno - si mwi, chcemy je oscypki, trzeba mie owce. Co innego jednak barany. Tych si raczej nie wydoi, wic i dopaca podobno do nich nie trzeba.
Ale eby mi nie zarzucano, e robi jakkolwiek aluzj do prb zawieszenia budetowego subwencjonowania partii politycznych - zmieniamy temat.
Marszaek Sejmu Bronisaw Komorowski odwoa zaplanowan na sobot konferencj z okazji 20. rocznicy podpisania porozumie Okrgego Stou. Ach, jaka szkoda! "Podjcie tej trudnej decyzji zostao wymuszone przez nieoczekiwan zapowied nieobecnoci gwnego bohatera tamtych dni - pana prezydenta Lecha Wasy", ktry "na znak protestu, bronic swojego dobrego imienia", nie chce na konferencji wystpi. Czyby eksprezydent ba si pokalania swego dobrego imienia przez towarzystwo innych witujcych? Eee, chyba nie. Osobistoci tej miary, co Mazowiecki, Wujec czy Regulski przecie nikomu hab nie gro. To czemu zatem prezydent si obrazi?
A moe... na najblisz sobot zaplanowa sobie przedwiteczne zakupy?
AMG
· Dodano dnia: 08/04/2009
Czytaj dalej - 1 komentarz · 271 czyta

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.13
6,129,286 Unikalnych wizyt