Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

News

Genialna koncepcja spki z Marsjanami
Polskie autorytety medialne od duszego czasu prbuj przekona spoeczestwo o koniecznoci zatwierdzenia przez nasz kraj traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. Mowie uczeni w mowie i pimie sugeruj, e trzeba podpisa si pod najgrubsz konstytucj wiata i zaakceptowa wszystko, co proponuj Niemcy i Francuzi, bo wymaga tego dobro Europy!
Wielcy mistrzowie europejskiej demokracji ustalili ju, e Europa ma si sta jednym pastwem. Konstytucja europejska traktowana jest przez nich jako wstpny warunek stworzenia Europejskiej Rzeszy.
Tym razem jednak przed orkiestr mw w mowie i pimie uczonych wyskoczy byy prezydent Polski, Lech Wasa. - Musimy si z tym pospieszy, bo za chwil bdziemy musieli dla wasnego dobra, dla dobra i bezpieczestwa cywilizacji zacz myle o konstytucji wiatowej - obwieci.
Czy aby jednak nie szkoda czasu na konstytucj europejsk czy wiatow? Moe trzeba ju myle o konstytucji midzyplanetarnej? Lech Wasa na pewno poradziby sobie z przygotowaniem takiego prawdziwie kosmicznego dokumentu. Niczego gorszego ni to, co stworzyli Niemcy i Francuzi, na pewno nie wymyli. Nawet gdyby tworzy do spki z Marsjanami i Panem Twardowskim.
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 16/05/2007 · Czytaj dalej - 1 komentarz · 547 czyta
Lewica ma pomysy
Jak to jednak lewica wiernie trzyma si swoich zasad i nie wzrusza jej aden szloch, nie mwic ju o racjonalnych argumentach. Nie dalej jak w poniedziaek w jednym z telewizyjnych programw jak zwykle urocza przedstawicielka SLD - dawniej Unii Wolnoci, Katarzyna Piekarska, stanowczo przeciwstawiaa si pomysom zamiany dni witecznych - 1 maja na 6 stycznia. C to bowiem by bya za strata dla Narodu. Pomijajc ju wzgldy ideologiczne - w kocu 1 maja urodzili si tacy bohaterowie, jak choby Nikoaj Jeow, przedwojenny szef NKWD, czy kapitan Kloss (prywatnie Stanisaw Mikulski) - to przede wszystkim 1 maja 2004 roku Polska doczya do grona krajw zrzeszonych w Unii Europejskiej! witowa zatem taki dzie warto na pewno i niewany w tym przypadku wydaje si ani wzrost produktu krajowego, ani te zbyt dua liczba dni wolnych od pracy. Poza tym dugi majowy weekend te jest nie do pogardzenia.
· Dodano dnia: 29/09/2008
Czytaj dalej - 1 komentarz · 409 czyta
akowski na wyborczych rozdroach
Nawet najwikszym autorytetom medialnym zdarzaj si chwile zwtpienia. Jacek akowski, najpoprawniejszy z poprawnych politycznie dziennikarzy, ogosi w lewicowym tygodniku "Polityka", e cigle nie wie, na kogo powinien gosowa!
- Miesic temu chciaem gosowa na LiD. Ale si zniechciem, bo nie bardzo potrafiem zrozumie, czym LiD chce si ostatecznie rni od PO. Gdybym chcia odda gos na parti liberaln, to wybrabym blisz oryginau Platform. Nie bardzo te wiadomo, czym LiD chce si rni od SLD Millera. No i ten incydent Kwaniewskiego w Kijowie - poali si czytelnikom zagubiony dziennikarz. LiD czy Platforma? A moe jaka inna, lewicowa formacja? Kogo promowa? Dlaczego milcz najwiksi mistrzowie polskiej demokracji? Jeli w sprawie wyborw zdezorientowany jest nawet Jacek akowski, to jakie wtpliwoci musz targa pomniejszymi gwiazdami mediw? Dziennikarskie stadko cigle czeka na jednoznaczny sygna...
Tomasz Tobolski
· Dodano dnia: 11/10/2007
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 478 czyta
Ciocia nie upilnowaa...
- Wrzucie Grzesiu list do skrzynki,
jak prosiam?
- List, prosz cioci? List? Wrzuciem,
ciociu mia!
- Nie kamiesz, Grzesiu? Lepiej
przyznaj si, kochanie!
- Jak cioci kocham, prosz cioci,
e nie kami!
- Oj, Grzesiu kamiesz! Lepiej
powiedz po dobroci!
- Ja miabym kama? Niemoliwe,
prosz cioci! (...)
A jak wrzucaem list do skrzynki,
To przechodzi tatu Halinki,
I jeden oficer te wrzuca,
Wysoki - wysoki,
· Dodano dnia: 12/09/2008
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 393 czyta
Ekologowie i monarchici
Lewicowe partie mog ju wkrtce straci cennego sojusznika. Zgodnie z najnowszymi plotkami politycznymi ekologowie zamierzaj wej w sojusz z... monarchistami! Po dugich rozmowach obie strony znalazy wsplne punkty programowe. Moliwe nawet, e monarchici wespr jedn z wiosennych operacji ekologw!
W ramach akcji "aba" przeprowadzanej w okolicach Starachowic wolontariusze mieli pomaga pazom w przejciu przez drog krajow nr 42. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy monarchici zamierzaj wzi aktywny udzia take w przenoszeniu ab, czy jedynie czeka, a te zamieni si w krlewny...
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 22/04/2006
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 842 czyta
Dzie Pieszego Pasaera
Nagoniony przez media (bezskutecznie jak co roku) wiatowy Dzie bez Samochodu nieodparcie kojarzy mi si z Dniem Pieszego Pasaera z ukazujcego absurdy PRL filmu "Mi" Stanisawa Barei. Tam prawdziwym powodem do witowania bya przerwa w dostawach prdu oraz braki paliwa, tutaj z uporem lansowana jest moda na ekologi, ktra bardzo czsto przekracza granic zdrowego rozsdku. Powszechnie wiadomo, e najbardziej energochonnymi instytucjami s zakady przemysowe i transport (trudno tu o oszczdnoci), a nie kierowcy samochodw osobowych. Ekolodzy na Zachodzie od pewnego czasu wczuli si jednak w rol sumienia wspczesnej cywilizacji i coraz czciej wystpuj jako autorytety moralne, a ich przesanie mona by sprowadzi do hasa: "Niewane co robisz, byle tylko nie mieci". W szerzeniu swych idei bywaj zazwyczaj bardzo zdeterminowani. Bez najmniejszego zakopotania doradzaj: zostaw samochd - we rower. Nie masz roweru - id piechot. Daleko? Wyjd wczeniej. Nic wic dziwnego, e ich apele spotykaj si z powszechn obojtnoci. Przynajmniej dopki politycy nie speni choby czci swych przedwyborczych obietnic dotyczcych usprawnienia komunikacji miejskiej.
Antoni Buczyna
· Dodano dnia: 24/09/2009
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 285 czyta
Gobek Niesioowski
Niesioowski zosta wicemarszakiem Sejmu. We wtorek rekomendowany przez koleg z partii jako "gobek" - taki podobno pokojowy - przeszed w gosowaniu mimo licznych protestw. Ot naleaoby wiedzie, e w "gobek" bywa czasami agresywny - przynajmniej w sowach. Poza tym jeszcze do niedawna twierdzi, e PO jest wielk mistyfikacj, wieccym pudekiem i recydyw tymiszczyzny. Wczoraj w TVP Info tumaczy si co prawda, e "jak kto duo pisze, to zawsze mona mu co wycign", poza tym pisa to ju tak dawno temu - w 2001 roku. Po pierwsze - rok 2001 to nie jest adne tam plusquamperfectum, a po drugie - waciwie ten gobek troch racji ma. Na przykad kiedy mwi: "PO najprawdopodobniej skoczy tak jak wszystkie ruchy, ktre spaja cynizm, hipokryzja i konformizm". Ale skoro "pornogrubasa" przebaczy mu nawet Kalisz, to ja ju si nie wtrcam. Ko, jaki jest, kady widzi.
AMG
· Dodano dnia: 11/11/2007
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 474 czyta
Tanie pastwo
Do niedawna inkasent z zakadu energetycznego dokonywa odczytu licznikw prdu i gazu, wrczajc klientom jedn wspln faktur za energi. Jednak w miesicu maju zdumieni mieszkacy jednego z wojewdzkich miast Polski otrzymali wycznie rachunki za prd.
To znak, e niewtpliwie idzie nowe! Rzeczywicie, w ramach taniego pastwa z pocztkiem czerwca patnociami za gaz zaja si tam spka gazownicza z o.o. Oczywicie musiaa zatrudni i przeszkoli inkasentw i ponie koszty wystawienia ksieczek opat, a take kademu patnikowi zaoy w banku konto z indywidualnym numerem. Od czerwca odbiorcy gazu maj wic znacznie wicej obowizkw. Musz bowiem nie tylko wnosi osobno opat za prd, osobno za gaz, na dwa rne konta, lecz uiszczaj te na poczcie zwikszon opat za dodatkowy przekaz bankowy. Kto zatem pokryje koszty wprowadzonej ostatnio innowacji? Czciow odpowied na to pytanie stanowi opata wyliczona dla moich podrujcych ssiadw. Ich rachunek za gaz w mieszkaniu nieuywanym od trzech miesicy, ktry pokazano mi dziki uprzejmoci innego ssiada, wyglda kuriozalnie. Zuycie gazu - 0,00, naleno do zapaty - 14,49.
Jeli tak ma wyglda pomys na kreatywn walk z bezrobociem, to mam coraz powaniejsze obawy o ostateczny rezultat przemian gospodarczych wprowadzanych aktualnie w Polsce.
OJ
· Dodano dnia: 16/06/2006
Czytaj dalej - 1 komentarz · 836 czyta
Z pamitnika Donalda "Cudotwrcy"
Czwartek, 28.08.2008 r.
Wywiady prezydenta zaczy mnie troch dziwi. Czy le wymawiam sowo "plee"? Albo "negoejyn"? Podobno w czasie uroczystoci podpisania umowy w sprawie tarczy antyrakietowej rozmieszyo go moje "nowatorstwo protokou" i biega znajomo angielskiego. Wedug niego, nie wiedziaem, e pierwszy w takich sytuacjach przemawia prezydent, a dopiero po nim premier. Wiedziaem. Tyle e np. telewizja CNN przez cay dzie podawaa, e to ja jestem prezydentem. I rzeczywicie, niedugo nim bd... Prezydent by rozbawiony, e dukaem po angielsku. Myla, e do amerykaskiej sekretarz stanu bd mwi po niemiecku?
· Dodano dnia: 12/09/2008
Czytaj dalej - 2 komentarzy · 423 czyta
ukaszenka si nie boi
O tym, e zachowanie prezydenta Biaorusi Aleksandra ukaszenki pod wieloma wzgldami nie mieci si w ramach wyznaczonych przez standardy "demokratycznej Europy", nie trzeba nikogo przekonywa. Porzdki panujce w kraju rzdzonym przez tak ekscentrycznego przywdc dalekie s od ideau... Jednak krtko przed witami Wielkanocnymi ukaszenka zaskoczy inaczej ni zwykle. W specjalnym licie do biaoruskich katolikw zoy im witeczne yczenia!
"wita Wielkiej Nocy napeniaj wiernych radoci ycia wiecznego i nieustajcej mioci. Zmartwychwstanie Chrystusa to gwny symbol odrodzenia i odnowy. To wito pozwala wierzy w zwycistwo dobra i w to, e wszystko, co ze, mamy ju za sob, a przyszo przyniesie pokj i miosierdzie" - napisa biaoruski prezydent.
Ktry z europejskich przywdcw odwayby si podpisa pod tym listem? Co grozioby politykom za zamanie regu poprawnoci politycznej? Wytyczne pynce z centrum "europejskiej demokracji" sugeruj, aby lekceway tego typu pytania.
Piotr Tomczyk
· Dodano dnia: 28/03/2008
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 422 czyta
Tragiczna 50. rocznica podpisania ustawy zezwalajcej na mordowanie dzieci pocztych


27 kwietnia 1956 r. narzucono Polsce haniebn stalinowsk ustaw aborcyjn. Dokadnie w t rocznic w bazylice Miosierdzia Boego w agiewnikach o godz. 18.00 bdzie odprawiona uroczysta Msza w. koncelebrowana, ktrej bdzie przewodniczy JE ks. kard. Stanisaw Dziwisz, metropolita krakowski, a Sowo Boe wygosi JE ks. bp Albin Maysiak.


· Dodano dnia: 28/04/2006
Czytaj dalej - 0 komentarzy · 676 czyta

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.13
6,219,823 Unikalnych wizyt