Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

Rosyjski problem i polska polityka

Polska polityka wschodnia naley dzi do jednej z najbardziej trudnych, a zarazem najbardziej istotnych spraw w kontekcie naszej polityki zagranicznej. Z jednej strony mamy bowiem cay szereg krajw - byych republik Zwizku Sowieckiego, z ktrymi trzeba utrzymywa dobre relacje, z drugiej - potne pastwo rosyjskie, wci posiadajce zapdy imperialne.

Stosunki z Rosj s kluczowe, gdy to Moskwa jest gwnym partnerem mocarstw wiatowych. Tymczasem relacje Warszawy z Rosj od kilku dobrych lat s bardzo chodne. Napicia polsko-rosyjskie ulegy wzmocnieniu, szczeglnie po zaangaowaniu si Polski po stronie Ameryki w czasie wojny irackiej. Wymykajca si spod kontroli Niemiec Polska psua geopolityczny plan porozumienia na linii Pary - Berlin - Moskwa. Pomys zbudowania gazocigu batyckiego to z jednej strony kara dla "krnbrnych" Polakw, z drugiej - pragnienie zacienienia stosunkw niemiecko-rosyjskich. Polska zatem jest postrzegana przez Kreml jako przeszkoda, a nie jako partner w stosunkach midzynarodowych. Ostatnia wizyta w Polsce ministra spraw zagranicznych Rosji nie wniosa jakiego znaczcego przeomu w stosunkach midzy oboma krajami. Miaa ona raczej charakter sondaowy. Rosjanie chcieliby wiedzie, jaka bdzie np. decyzja Warszawy w sprawie rozmieszczenia tarczy antyrakietowej na naszym terytorium. Z perspektywy rosyjskiej umieszczenie amerykaskich rakiet w Polsce musiaoby si rwna radykalnemu zaostrzeniu konfliktu. Rakiety rosyjskie mogyby zosta wymierzone w Polsk. Tymczasem w naszych mediach toczy si dyskusja na temat tarczy.
Naley sobie zada fundamentalne pytanie: co daje nam rozmieszczenie amerykaskich rakiet? Nie ulega wtpliwoci, e gwnym dobrem, jakie musimy chroni, jest bezpieczestwo kraju. Z jednej strony, majc amerykaskie wyrzutnie bylibymy pod wiksz ochron Pentagonu, z uwagi na argumenty militarne. Z drugiej jednak powikszyyby si nasze napicia z Moskw. Czy Amerykanie byliby w stanie w peni ochroni nas przed zagroeniem rosyjskim? Raczej wtpliwe. Dla Waszyngtonu Polska to jeden z wielu sojusznikw i to raczej ju dzi nie najwaniejszy. O wiele waniejszym partnerem dla Amerykanw s Rosjanie. To oni posiadaj olbrzymie bogactwa naturalne, maj olbrzymie terytorium zwizane z pooeniem strategicznym. Ostatnie wydarzenia zwizane z prb nuklearn w Korei Pnocnej jeszcze bardziej ugruntowuj Waszyngton w przekonaniu, e tylko partnerstwo z duymi podmiotami, takimi jak Rosja, daje szans na wygaszenie ognisk zapalnych w wiecie. Niestety, prby nuklearne w Korei gro przeniesieniem mierciononych rakiet w inne regiony wiata, np. do Iranu. Amerykanie zdaj sobie spraw, e rozprzestrzenienie broni masowej zagady zmienia ukad si w wiecie, do czego nie chc dopuci. O ile s oni w stanie reagowa militarnie w Korei czy w Iranie, o tyle z punktu widzenia politycznego jest to mao wykonalne. Ponad sto tysicy onierzy USA ugrzzo w Iraku, cay szereg oddziaw stacjonuje w Afganistanie. Uderzenie na kolejne pastwa mogoby spowodowa totaln niech spoeczestwa amerykaskiego do wszelkich wojen i nowe perturbacje midzynarodowe. Dlatego Amerykanie musz si ukada, a Rosja w tej ukadance moe odgrywa olbrzymi rol. Dotyczy to tak sprawy iraskiej, jak i koreaskiej. Zatem Polska jest podanym partnerem Ameryki, ale pod warunkiem, e nie kci si zbytnio z Rosj. Dlatego midzy bajki naley woy twierdzenie, e Amerykanie obroni nas przed zagroeniem rosyjskim.
Stosunki z Rosj musimy wic sobie uregulowa sami. Gwnym naszym zadaniem powinno by nie tyle wdawanie si w kolejne awantury w krajach posowieckich (Biaoru, Ukraina itp.), co uoenie dobrych stosunkw z tymi pastwami i budowanie wasnej siy. Dopiero na takiej bazie moemy osign porozumienie z Moskw. Rosj trzeba realnie traktowa jako kraj cywilizacji turaskiej (jak pisa Feliks Koneczny), gdzie kult siy jest obecny tak w stosunkach wewntrznych, jak i zewntrznych. Ostatni mord na dziennikarce, ktra krytykowaa polityk Kremla w Czeczenii, i brak krytycznych reakcji spoeczestwa rosyjskiego na to wydarzenie doskonale mwi o stanie wiadomoci i cywilizacji ksztatujcej mentalno Rosjan. W yciu publicznym nie obowizuj praktycznie adne kryteria prawdy, a tylko prosty rachunek siy. Kamstwo jest metod rzdzenia. Odczulimy to bolenie w kwestii tzw. kamstwa katyskiego czy rosyjskiej oceny dziaa Stalina wobec Polski. Jeli "interes" imperium wymaga, aby histori zafaszowa, to si j faszuje. Takie dziaania susznie oburzaj nas, Polakw, ale przenoszenie wzorcw aciskich na grunt rosyjski nie jest takie proste i moe trwa dziesitki lat. Tymczasem w polityce naley bra rzeczywisto tak, jaka ona jest.
Musimy wic by silni, aby by przez Moskw szanowani. T si mona zbudowa poprzez tworzenie zrbw mocnej gospodarki, ale i poprzez bardzo umiejtne poruszanie si w przestrzeni midzynarodowej. Zatem sojusz z Amerykanami jest nam bardzo potrzebny, ale tylko w tych granicach, gdzie nie naraamy si na skrajne niebezpieczestwo od wschodu. Na zachodzie za trzeba szuka rnorakich taktycznych sojuszw, ktre osabiyby umacniajc si wi Berlina z Moskw. Pogbianie tej wizi bardzo jednoznacznie uderza w interesy polskie.
Niezwykle wan jest rzecz, aby nie postrzega Rosji jako docelowego wroga. Skala wymiany gospodarczej, naszego eksportu do tego kraju jest dua i w przyszoci moe to by jeden z naszych podstawowych partnerw. Trzeba mie wizj porozumienia z Rosj. Gdy skoczy si proces ucinania agenturalnych wpyww rosyjskich i bdziemy wolni od tych obcie, moemy sprbowa uspokoi napicia. Podobnie ma si sprawa z bezpieczestwem energetycznym. Gdy uniezalenimy si od ropy i gazu rosyjskiego, to atwiej bdziemy mogli si porozumie z Rosj. Dlatego naley intensyfikowa dziaania zwikszajce nasz niezaleno, by mc w niedugiej perspektywie osign jaki stan normalizacji w stosunkach z Moskw. Pamitajmy, e docelowo nasz wpyw na cywilizowanie Rosji wzrasta poprzez zwikszenie liczby kontaktw (w tym gospodarczych) z obywatelami tego kraju, a nie jedynie poprzez wpisywanie si w kontekst wielkich, imperialnych celw USA.
Mieczysaw Ryba


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

.::Podyskutuj z nami na forum::.

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.07
7,422,623 Unikalnych wizyt