Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

Wachowszczyzna

Niedawno zapowiedzia swj powrt na scen polityczn polityczny emeryt - ogldnie mwic - byy prezydent Lech Wasa. Wielki come back "legendy Solidarnoci" zaanonsowa z kolei Mieczysaw Wachowski, zwany zym duchem polskiej polityki. Wachowski na antenie TVN 24 zaprzecza ostatnio, jakoby miaby by szar eminencj w Belwederze, gdy Wasa by prezydentem; podobnie zaprzecza swoim powizaniom stawiajcym go w nieciekawym wietle i znajdujcym si w orbicie zainteresowa prokuratury.
I trudno si nawet dziwi, bo gdy si bliej przyjrzymy koneksjom "kapciowego" Wasy, to wyglda na to, e mog one prowadzi do znajdujcej si ostatnio na tapecie sprawy Edwarda Mazura, podejrzanego o zlecenie zabjstwa Marka Papay.


Mieczysaw Wachowski wystpi niedawno z inicjatyw utworzenia organizacji Polska Zdrowego Rozsdku - politycznego zaplecza dla Lecha Wasy, ktre ma dziaa na rzecz powrotu byego prezydenta do wielkiej polityki. Jak wyjani Wachowski, Polska Zdrowego Rozsdku liczy na ludzi niezadowolonych z obecnej wadzy, bo "zdrowego rozsdku najbardziej brakuje rzdzcym, ale nie brakuje go wielu ludziom w Polsce. Oni si do nas przycz". Stratedzy PZR zamierzali poczy siy z PO i PSL i "rozjecha" PiS w wyborach po "aferze tamowej".
Nage uaktywnienie si Wachowskiego zbiega si w czasie akurat z niedosz "Nocn zmian bis", likwidacj WSI, ujawnianiem kolejnych rewelacji z szafy Lesiaka i nastpio w momencie, gdy po latach nabrao tempa ledztwo w sprawie zabjstwa generaa Marka Papay. Z brami Kaczyskimi nigdy panom W. po drodze nie byo, teraz jednak jest to, jak wida, tak dla Wasy, jak Wachowskiego zdecydowanie za duo, bo ju samo ledztwo w sprawie zabjstwa Marka Papay moe dopeni obalenia mitu "legendy Solidarnoci", pokaza, kim si otaczaa. Trudno bowiem bdzie uwierzy, e Wasa nie wiedzia, kto si opiekowa jego rodzin, gdy by internowany, zakada kapcie na nogi w Belwederze i by przez lata praw rk.

Kuna, agiel, Mazur i... Wachowski
W padzierniku ubiegego roku prokuratorzy prowadzcy ledztwo w sprawie przemytu narkotykw do Polski i zabjstwa byego szefa policji Marka Papay podczas wyjazdw do Niemiec i USA natrafili m.in. na informacj o spotkaniu pod Warszaw w poowie lat 90., w ktrym mieli uczestniczy Mieczysaw Wachowski, Edward Mazur oraz wsporganizatorzy tzw. obiadu wiedeskiego biznesmena Jana Kulczyka z Wadimirem Aganowem - Andrzej Kuna i Aleksander agiel. Rzecznik prowadzcej ledztwo narkotykowe prokuratury krakowskiej nie potwierdzi co prawda wtedy, jakoby informacja ta miaa dotyczy czego wicej anieli skadu osobowego spotkania, jednak nazwisko Mieczysawa Wachowskiego pojawiao si te w materiaach pozyskanych w trakcie ledztwa dotyczcego przemytu znacznych iloci kokainy w latach 1997-2000 z Ameryki aciskiej do Polski w ramach zorganizowanej midzynarodowej grupy przestpczej. Mechanizm przestpstwa ujawni prokuraturze jeden z podejrzanych, przebywajcy w USA i wsppracujcy z amerykaskim urzdem antynarkotykowym. Z ustale prokuratury wynikao, e dziaalno grupy wie si z osawionym (po rozbiciu "Pruszkowa" i "Woomina") gangiem mokotowskim, kierowanym przez mafioso o pseudonimie "Korek".
Dla "Nikosia" persona
Mieczysaw Wachowski zdecydowanie zaprzecza, jakoby mia jakikolwiek zwizek z przestpstwem. P roku wczeniej, w czerwcu 2005 roku, informator radia RMF - byy gangster, wsppracujcy z amerykask agencj antynarkotykow DEA - ujawni jednak powizania byego szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Wasy z gangami narkotykowymi. Jeli rzeczywicie miay one miejsce, to wyej wspomniana informacja prokuratury o spotkaniu Kuny, agla, Mazura i Wachowskiego pasuje do tej ukadanki. I to jest by moe kolejny trop w sprawie zabjstwa Marka Papay, ktre mia zleci Mazur i w ktre miaby by zamieszany tzw. orodek wiedeski, ktremu Papaa stan na drodze narkotykowych interesw.
"Wachowski wystpowa na Wybrzeu jako persona, ktra siedzi w narkotykach. Wiedziaem to od ludzi bardzo mocno siedzcych w narkotykach, jak 'Schwarzenegger', z ktrym si przyjaniem, jak Nikodem Skotarczak 'Niko', jak 'Jurand'. Ci ludzie byli zorientowani, kto i jak trzyma na Wybrzeu narkotyki" - mwi informator radia.
Przypomn, e chodzi o tego samego Nikodema Skotarczaka ps. "Niko", ktremu na dwa miesice przed zabjstwem Mazur mia powiedzie o Papale: "To dua przeszkoda do nastpnych interesw", czyli jak wynika z zezna wiadkw, Papaa by "przeszkod" w przemycie narkotykw na wielk skal.

"Mietek" i kokaina
Informator RMF opowiada o transporcie 800 kg kokainy, ktry zamwi u niego 'Sowik', boss "Pruszkowa". Towar mia zosta przewieziony z Wysp Bahama do Polski. "Mwi ['Sowik'], e droga jest pewna, e towar nie wpadnie, poniewa za t drog odpowiada jeden z powanych ludzi w Polsce. Tu musz wymieni nazwisko Mieczysawa Wachowskiego. Z ust 'Sowika' pado, e Mietek - jak to si mwi - zaatwi transport bezpieczny do Gdyni" - mwi informator. Radio RMF podawao na swojej stronie internetowej, e amerykascy oficerowie z rzdowej agencji antynarkotykowej DEA twierdz, i informator ten jest bardzo wiarygodny i w jego relacj mona wierzy.

"Sowik" wypuszczony z klatki
Wiele wskazuje te na to, e "Mietek" zaatwi "Sowikowi" uaskawienie przez prezydenta Was w 1993 roku, kiedy ten odsiadywa wyrok za kradziee i wamania; mia na swoim koncie m.in. kradzie transportu papierosw o wartoci kilku miliardw zotych. Mwi si, e wolno "Sowika" kosztowaa 150 tysicy dolarw. wiadek koronny Jarosaw S. ps. "Masa", mia zezna, e po uaskawieniu bossa gangsterzy wznosili toasty za zdrowie tych, ktrzy pomogli "Sowikowi" wyj zza krat, i pili m.in. za zdrowie Wachowskiego. Wedug "Wprost", "Masa" mwi, e "'Sowik' chwali si, i jego uaskawienie zaatwili Wachowski wraz z Falandyszem".
Andrzej Zieliski ps. "Sowik", jeden z bossw "Pruszkowa", mia pniej - w roku 2000 - przygotowywa przemyt kokainy na jachcie pyncym do Polski z Wysp Bahama, a Wachowski mia zaj si najbardziej ryzykown czci tej operacji - przerzutem narkotykw drog morsk do Polski.

Od kierowcy do kapciowego
Do orw Wachowski nie naley i nieoficjalnie si mwi, e "karier" od kierowcy Wasy do szarej eminencji w Belwederze zawdzicza kontaktom ze subami specjalnymi, sigajcymi jeszcze 1970 roku, gdy jako student Wyszej Szkoy Morskiej mia podj wspprac z Wojskow Sub Wewntrzn.
"W 1970 r., kiedy WSW zainteresoway si Wachowskim, zblia si kolejny przeom. Szykowano odsunicie
I sekretarza PZPR Wadysawa Gomuki i zastpienie go innym kandydatem. WSW podlegay wwczas ministrowi obrony narodowej gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu. Prowadziy dziaalno niezwykle aktywn, kontroloway znacznie wicej, ni tylko wojsko. (...) Jednostka WSW waciwej dla WSM [Wyszej Szkoy Morskiej - red.] znajdowaa si wwczas na Oksywiu. Jej kadra liczya kilkunastu oficerw, ktrzy obsadzali komend Portu Marynarki Wojennej, szkoy i flotyll. Pracownicy WSW na Oksywiu mieli dobre kontakty z modymi oficerami GRU, ktrzy cumowali na radzieckich okrtach" - opisuj tamte realia w "Drodze cienia" Inga Rosiska i Pawe Rabiej.
Nastpnie w 1975 roku Wachowski mia odby kurs Akademii Spraw Wewntrznych w widrze pod Otwockiem, by po jego skoczeniu dosta niejawny etat w Ministerstwie Spraw Wewntrznych PRL.
Do "Solidarnoci" trafi w latach 80. Pocztkowo by tylko kierowc przewodniczcego NSZZ "S", szybko jednak zy si z rodzin Wasy, zdoby jego zaufanie, zacz prowadzi jego finanse. W 1983 roku znikn z otoczenia przewodniczcego "Solidarnoci". U boku Wasy ponownie pojawi si w roku 1990, gdy ten ogosi zamiar kandydowania na prezydenta, i na pocztku lat 90. obj stanowisko ministra stanu w Kancelarii Prezydenta Wasy. O Wachowskim krya opinia, e zdoby kontrol nad subami specjalnymi i wojskiem dziki wsparciu byych funkcjonariuszy z czasw PRL i e sam jest agentem. "O agenturalnoci Wachowskiego szeptano w kuluarach Sejmu po 4 czerwca. Powoywano si na zachodnie rda, na publikacje w brytyjskim 'Spektatorze', zdaniem ktrego dla zachodnich sub specjalnych nie jest tajemnic, e Wachowski od kilku lat jest agentem KGB. Przywoywano fakty, ktre ze wzgldu na tajemnic pastwow nie mog by na razie ujawnione" - pisali w 1993 roku. Rosiska i Rabiej w "Drodze cienia".

Kto nie z Mieciem, tego zmieciem
Czy Wachowski mg by odpowiednikiem "zespou Lesiaka" dziaajcym w WSI, o ktrym mwi niedawno szef Suby Kontrwywiadu Wojskowego Antoni Macierewicz?
"To on decyduje, kto stanie przed obliczem Wasy. Doszo nawet do tego, e ingeruje w przemwienia prezydenta. Zmienia zdania, cae niekiedy akapity, starajc si powstrzyma parcie na Zachd Polski w tym okresie. W roku 1991 w czasie synnego puczu w Moskwie Wachowski pokaza, e to on naprawd kieruje polsk polityk zagraniczn. Sprawi, e z ust Wasy nie pado ani jedno sowo poparcia dla Jelcyna i mieszkacw Moskwy, ktrzy patrzyli na rozwj dramatycznych wydarze.
Potem Wachowski widziany by coraz czciej z oficerami Wojskowych Sub Informacyjnych. Od niego zaleao, kto zostanie szefem tej formacji, i pono to na jego polecenia zakadano podsuchy u wielu przeciwnikw Wasy, w tym politykw z prawej strony sceny politycznej. Dziki temu Wachowski mia ogromn wiedz na temat wielu spotka politykw i ta wiedza bya jego potn broni" - opisywa Bartosz Janicki w "Dzienniku Polskim" "dugie rce" Wachowskiego. Trudno si nawet dziwi, e do ask wrcio wtedy powiedzenie z czasw Moczara: "Kto nie z Mieciem, tego zmieciem".
Wachowski odegnywa si ostatnio od udziau w inwigilowaniu prawicy, powoujc si na odtajnione akta w sprawie Lesiaka. Nie powiedzia jednak - a szkoda - czy przypadkiem rcznie nie sterowa demokracj z WSI. W kocu - jak niedawno zezna prezydent Lech Kaczyski przed Sdem Okrgowym w Warszawie, podtrzymujc swoje wczeniejsze zeznania z 1998 roku - Mieczysaw Wachowski, bdc szefem gabinetu prezydenta Lecha Wasy, "wielokrotnie chwali si, e kontroluje WSI, aby w ten sposb kontrolowa ycie polityczne".

"Wielokrotny przestpca"?
Jeli Wachowski miaby by zamieszany w przemyt narkotykw i by zwizany z WSI, a przy tym miaby mie powizania z "Nikosiem", Mazurem, "Sowikiem", to Lech Kaczyski wcale niekoniecznie musia si pomyli, nazywajc Wachowskiego "wielokrotnym przestpc", a c dopiero obrazi go. Zwaszcza e narkobiznes to nie jedyne, co Wachowski miaby mie na sumieniu. Lech Kaczyski, gdy Wachowski wytoczy mu proces o zniesawienie, przed sdem zarzuca "kapciowemu" Wasy m.in. wyudzenia, apownictwo i co jeszcze; chodzio o dwie kwestie, co zostao w czasie procesu przez sd utajnione. Przypomnia te sytuacj, gdy w 1991 roku. podczas wizyty prezydenta Wasy w Brukseli Wachowski mia wyrwa z jego rk (Lech Kaczyski by wwczas szefem Biura Bezpieczestwa Narodowego) tekst wystpienia w NATO i wykreli z niego zdania o wycofaniu wojsk sowieckich z Polski, co by nawet pasowao do domniemanych powiza Wachowskiego z peerelowskimi prosowieckimi subami wojskowymi.

Emerytura i prokuratura
"Wachowszczyzna" jako styl uprawiania polityki w latach 90. dawno si ju skompromitowaa, a teraz, w zwizku z zapowiadanym ujawnieniem raportu o likwidacji WSI czy w zwizku z postpami ledztwa w sprawie zabjstwa Marka Papay, moe pokaza si jeszcze w penej krasie. Chocia i bez tzw. elaznych dowodw "wachowszczyzna" podobnie jak "kwaniewszczyzna" kojarzy si z ukadem, Ubekistanem i prokuratorem; i jest to polityczny skansen. Tworzona ze strachu Polska Zdrowego Rozsdku rozsdku ludziom nie odbierze i nie zamknie oczu na sprawy, ktre ujrz wiato dzienne, cho nie tak miao by i nie po to ukad ogosi powszechn mobilizacj w zeszym roku na rzecz wygranej "prezydenta Tuska" i PO.
Julia M. Jasklska

Zobacz takze

Nie znaleziono podobnych artykulow


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

.::Podyskutuj z nami na forum::.

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.06
7,422,659 Unikalnych wizyt