Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

Komornicze bezprawie

Zarzdy spdzielni mieszkaniowych w obawie przed uwaszczeniem lokatorw w popiechu eksmituj spdzielcw. Zdarza si, e eksmisji podejmuj si bliej niezidentyfikowane firmy prawnicze, niemajce uprawnie komorniczych
Komornicy i wynajte firmy windykacyjne w porozumieniu z zarzdami spdzielni mieszkaniowych przeprowadzaj eksmisje rodzin z dziemi na bruk, bez przyznania przez gmin lokali socjalnych przysugujcych na podstawie ustawy o ochronie lokatorw. Eksmitowane rodziny trafiaj do lokali w zrujnowanych kamienicach prywatnych podnajmowanych przez firmy windykacyjne, a ich mieszkania s sprzedawane wskazanej przez tak firm osobie. W tymczasowym pomieszczeniu eksmitowani nie s meldowani ani te nie podpisuje si z nimi umowy najmu, aby wyrzuci ich za jaki czas na bruk jako osoby bez tytuu prawnego do lokalu.

Zarzdy spdzielni mieszkaniowych w obawie przed majcym rycho nastpi uwaszczeniem lokatorw w popiechu eksmituj spdzielcw, co do ktrych posiadaj niewyegzekwowane dotd nakazy eksmisji sprzed 2001 r., tj. z okresu, gdy sdy nie musiay orzeka o prawie do lokalu socjalnego. Osoby, ktrym przysuguje w myl aktualnych przepisw lokal socjalny - samotne matki z maymi dziemi, bezrobotni, ludzie starzy i chorzy
- s wyrzucane do tzw. pomieszcze tymczasowych w zrujnowanych kamienicach, w ktrych nie maj moliwoci podpisania umowy najmu ani zameldowania si. Nierzadko eksmitowani lokatorzy bywaj przerzucani do innej, odlegej gminy, co pozbawia ich nawet prawa do ubiegania si o lokal socjalny. Zdarza si, e eksmisji podejmuj si bliej niezidentyfikowane firmy prawnicze, niemajce uprawnie komorniczych.
- Do mojego biura poselskiego trafio kilka interwencji w takich sprawach, dotyczcych eksmisji w Lubelskiej Spdzielni Mieszkaniowej, SM Czechw i SM Czuby - twierdzi pose Gabriela Masowska.

erowanie na biedzie
W Lublinie do lokalu zajmowanego przez samotn matk z trojgiem dzieci w Wielki Pitek przyby komornik z nakazem natychmiastowej eksmisji. Gdyby nie interwencja posanki u prezesa sdu, rodzina trafiaby jeszcze tego dnia do Krasnegostawu, bo tam wanie znaleziono jak ruder na "lokal tymczasowy". Dodajmy - jedno z dzieci jest uczniem lubelskiej szkoy - ciekawe, jak dotaroby po witach na lekcje... Dziki interwencji poselskiej eksmisj udao si przesun w czasie. Do sdu trafio zaalenie na czynnoci komornika. Teraz rodzina czeka na decyzj sdu.
Nie miaa takiego szczcia inna samotna matka z crk. Za zalegoci w opacie czynszu zostaa wyeksmitowana z mieszkania wasnociowego (sic!) w spdzielni Czechw w Lublinie do prywatnej kamienicy w Lubartowie, bez prdu i wiata. Nie podpisano z ni umowy o najem lokalu. Nie pozwolono si zameldowa. Co wicej - eksmisji dokonaa tajemnicza firma prawnicza z Wrocawia, wykonujca rzekomo czynnoci komornicze. Ona te wskazaa "lokal tymczasowy" w Lubartowie, ktrego sama jest podnajemc. Oprnione przez poszkodowan mieszkanie spdzielcze zostao pospiesznie sprzedane przez spdzielni.
- To dziaanie bezprawne. Tylko komornik moe przeprowadza eksmisj - stwierdzi Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwoci, w odpowiedzi na skierowane do niego zapytanie poselskie.
- Moje biuro poselskie jest w posiadaniu pisemnej umowy pomidzy Lubelsk Spdzielni Mieszkaniow a "firm egzekucyjn", w ktrej stoi czarno na biaym, e lokale oprnione przez t firm zostan sprzedane osobie przez ni wskazanej - twierdzi Masowska. Jej zdaniem, zachodzi podejrzenie, e mamy tu do czynienia z nowym, cakowicie bezprawnym procederem przejmowania mieszka spdzielczych przez powizane z komornikami firmy prawnicze wspdziaajce z zarzdami najwikszych spdzielni mieszkaniowych.

Kogo chroni ustawa
Wedug ustawy o ochronie praw lokatorw z 2001 r. (znowelizowanej w 2006 r.) - sd w wyroku eksmisyjnym musi orzec, czy danej osobie przysuguje prawo do lokalu socjalnego. Bierze przy tym pod uwag sytuacj materialn i rodzinn eksmitowanych osb. Lokal socjalny musi odpowiada podstawowym standardom, a ma go dostarczy gmina, w ktrej nastpuje eksmisja. Dopki tego nie zrobi, z eksmisj naley poczeka. W myl ustawy nie wolno sdom orzeka eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego wobec kobiet w ciy, osb maoletnich, niepenosprawnych, obonie chorych i ubezwasnowolnionych oraz opiekunw takich osb, emerytw i rencistw korzystajcych z pomocy spoecznej, a take wobec bezrobotnych.
Przed 2001 r., zanim Sejm przyzna lokatorom ochron przed eksmisj, obowizyway drastyczne przepisy dopuszczajce eksmisj takich osb na bruk, na co notabene nie byo nigdy przyzwolenia spoecznego. Z powodu tej niesprzyjajcej aury komornicy wykonywali wyroki eksmisyjne niechtnie. Wiele tytuw eksmisyjnych dotd nie zrealizowano.
Dzi zarzdy spdzielni mieszkaniowych przystpuj do wyegzekwowania starych wyrokw, nie baczc, e w midzyczasie zmieniy si przepisy i eksmisja niektrych kategorii osb na bruk jest niedopuszczalna. Aby spraw przyspieszy, uciekaj si do pomocy bliej niezidentyfikowanych firm. Poszkodowani - czsto ludzie sabo wyksztaceni - nie wiedz, jak si broni i jakie przysuguj im prawa.

Prawo na papierze
- T spraw reguluj przepisy przejciowe do ustawy z 2001 r. - wyjania prawnik Tomasz Wjcik. Przepisy przejciowe ustawy o ochronie lokatorw w art. 34 i 35 mwi wyranie, e z chwil wejcia w ycie ustawy komornicy przy wykonaniu starych tytuw egzekucyjnych musz respektowa prawo do lokalu socjalnego wszystkich kategorii osb objtych ochron. Osoby eksmitowane maj na podstawie art. 35 prawo wystpi do sdu, aby nakaza gminie przyznanie lokalu socjalnego. Roszczenie to wygasa, jeeli nie bdzie dochodzone w cigu 6 miesicy od zawiadomienia tych osb przez komornika o przysugujcym uprawnieniu.
Czy w opisanych wypadkach eksmitowane rodziny zostay prawidowo zawiadomione przez komornika, e mog da mieszkania socjalnego? Sdzc po przebiegu zdarze, mona w to wtpi. Wyglda raczej na to, e egzekutorzy liczyli, i osoby te - nie wiedzc o swoim uprawnieniu - nie bd go dochodzi. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy wszelkiej maci cwaniacy eruj na nieznajomoci prawa prostych ludzi.
Sprawa ma te wymiar oglnospoeczny, poniewa w ten sposb zarzdy spdzielni mieszkaniowych generuj bezdomno i bezrobocie (osoba nigdzie niezameldowana nie moe legalnie podj pracy).
- Podejrzewam, e ten proceder kwitnie w caej Polsce - mwi Masowska. Jej zdaniem, sprawa wymaga natychmiastowej interwencji ministra sprawiedliwoci, waciwych wadz gminnych, a w nie ktrych wypadkach take prokuratury.
Tydzie temu do ministra sprawiedliwoci trafia interpelacja poselska w tej sprawie.
Magorzata Goss

Zobacz takze

Nie znaleziono podobnych artykulow


Komentarze

#1 | Zenula dnia August 21 2007
Wanie padam ofiar takiego postpowania komornika. Bez uprzedzenia, niezgodnie z prawem o ochronie lokatorw, zostaam eksmitowana "na bruk" z niepenosprawnym w stanie gbokim wnuczkiem , ktrym opiekuj si od dwunastu lat, przez Spdzielni na Ursynowie. Jeli kto moe mi pomc w rozwizaniu sprawy na drodze prawnej prosz o pomoc - tel. 603-321-446.

Dodaj komentarz

.::Podyskutuj z nami na forum::.

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.08
7,593,772 Unikalnych wizyt