Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

Dzieci gorszego Boga?

Z okazji 60. rocznicy operacji "Wisa" wiatowy Zwizek Ukraicw z siedzib w Toronto opublikowa specjaln deklaracj wzywajc do urzdzenia uroczystych obchodw tej rocznicy. Sugeruje on prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence, by "potpienie" tej operacji oraz skonienie Polski do wypaty odszkodowa dla jej ofiar i ponownego osiedlenia "wypdzonych", a waciwie ich potomkw na "ukraiskim terytorium etnicznym" - jak deklaracja okrela obszar wojewdztw podkarpackiego i maopolskiego - uczyni podstawow treci stosunkw ukraisko-polskich.

Spoeczestwo ukraiskie cieszy si w Polsce licznymi swobodami, obejmuj one m.in. moliwo otwartego krytykowania wadz polskich, co prawda "komunistycznych", niemniej jednak polskich, a nie, dajmy na to, chiskich, na przykad za operacj "Wisa". Operacja ta bdca elementem akcji przeciwko Ukraiskiej Powstaczej Armii polegaa m.in. na przesiedleniu ludnoci emkowskiej z obecnych wojewdztw podkarpackiego i maopolskiego. Z okazji 60. rocznicy tej operacji wiatowy Zwizek Ukraicw z siedzib w Toronto opublikowa specjaln deklaracj wzywajc do urzdzenia uroczystych obchodw tej rocznicy. Sugeruje on prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence, by "potpienie" tej operacji oraz skonienie Polski do wypaty odszkodowa dla jej ofiar i ponownego osiedlenia "wypdzonych", a waciwie ich potomkw na "ukraiskim terytorium etnicznym" - jak deklaracja okrela obszar wojewdztw podkarpackiego i maopolskiego - uczyni podstawow treci stosunkw ukraisko-polskich. Wiele wskazuje na to, e prezydent Juszczenko potraktowa t sugesti bardzo powanie, zwaszcza e trzonem Naszej Ukrainy, stanowicej jego polityczne zaplecze, s banderowcy, ktrzy opanowali politycznie ukraisk diaspor. Std te obchody operacji "Wisa" odbyy si w wielu gminach na terenie zaliczonym do "ukraiskiego terytorium etnicznego", rwnie z udziaem urzdnikw Rzeczypospolitej Polskiej, za na stronie internetowej Zwizku Ukraicw w Polsce informacja o operacji "Wisa" opatrzona jest emblematem tryzuba skrpowanego kolczastym drutem.

Od Adolfa Hitlera do Jerzego Busha
Banderowcy stanowi jeden z nurtw nacjonalistycznego ruchu ukraiskiego, ktrego ideologiem by Dymitr Doncow. Nada mu on charakter niezwykle radykalny: jednostka pozostaje bez reszty w subie narodu, ktry z kolei dzieli si na warstw przywdcz i tzw. czer, ktr "przywdcy", w imi wyszych, ma si rozumie, racji, mog swobodnie dysponowa wedug swego uznania. Na tle nacjonalistw ukraiskich polscy nacjonalici akcentujcy przywizanie do Kocioa katolickiego, a waciwie posuszestwo jego nakazom, prezentuj si niezwykle agodnie, eby nie powiedzie - safandulsko. Nacjonalici ukraiscy nie tylko nie byli posuszni adnemu Kocioowi, ale zmuszali do posuszestwa, jeli nie cay Koci ukraiski, to w kadym razie bardzo wielu duchownych. Jeli mieli taki stosunek do wasnego narodu, to czeg mogy spodziewa si po nich narody obcoplemienne? Banderowcy mieli dla nich waciwie tylko jedn propozycj - eby znikny z "ukraiskiego terytorium etnicznego" jak najszybciej. W warunkach pokojowych doprowadzenie do zniknicia caych narodw byo raczej niemoliwe, ale wojna rozptana przez Adolfa Hitlera i Jzefa Stalina otworzya nowe moliwoci. Banderowcy nawizali wspprac z Rzesz Niemieck, czego nie mona mie im za ze, bo trudno wymaga, by byli lojalni wobec Zwizku Sowieckiego i Jzefa Stalina, a take Rzeczypospolitej Polskiej, ktr te uwaali za swojego wroga. Kiedy si okazao, e Hitler nie zamierza tworzy adnej niepodlegej Ukrainy, miodowy miesic tej sodomii si zakoczy, ale OUN - UPA wykorzystay pozyskane moliwoci do przeprowadzenia "oczyszczenia ukraiskiego terytorium etnicznego" z Polakw i innych narodowoci mniej wartociowych.
W tamtym jeszcze, mona powiedzie - miodowym miesicu wspycia banderowcw z Adolfem Hitlerem, rozpoczyna si kariera pana Bohdana Osadczuka, ktremu prezydent Kwaniewski nada Order Ora Biaego. Pan Osadczuk za zasugi w depolonizacji Chemszczyzny, w 1941 roku otrzyma stypendium na studia w Berlinie. Po ich ukoczeniu i klsce Niemiec odnalaz si w nowej subie, co byo uatwione o tyle, e dla potrzeb rozpoczynajcej si wanie zimnej wojny banderowcy byli dla Amerykanw znakomitym materiaem na dywersantw. To nowe zaangaowanie nie tylko pozwolio na puszczenie w niepami zarwno niebezpiecznych zwizkw z Hitlerem, jak i ludobjstwa na Polakach, co banderowcy skwapliwie wykorzystali do umocnienia swojej pozycji politycznej w rodowiskach ukraiskiej emigracji na Zachodzie, jak i po rozpadzie Zwizku Sowieckiego - w niepodlegej Ukrainie. W rezultacie administracja prezydenta Jerzego W. Busha z entuzjazmem ujrzaa w nich gwn si napdow "pomaraczowej rewolucji", do ktrej przedstawiciele wadz polskich przyczyli si z zamknitymi szczelnie oczami. C innego zreszt mogli zrobi, skoro ich gwnym informatorem w sprawach ukraiskich by i jest wspomniany pan Bohdan Osadczuk, z powodu podeszego wieku coraz czciej wyrczajcy si pani Bogumi Berdychowsk, o ktrej nie mona powiedzie, e jest rzecznikiem banderowcw na Polsk, bo takiego urzdu nie ma.

Zudzenia starszego pana
Jeli chodzi o pana prezydenta Kwaniewskiego, to wrd wielu wzorcw, na ktrych si "wychowa", obok niemiertelnego Wodzimierza Lenina i Feliksa Dzieryskiego, znalaz si, jak wiadomo, Jerzy Giedroy, ktry prowadzi na emigracji Instytut Literacki, wydawa miesicznik "Kultura" i z tego powodu zaliczany by przez PZPR i SB do "orodkw dywersji ideologicznej", a nawet "agentw obcego wywiadu". Widocznie takie rzeczy musiay Aleksandra Kwaniewskiego fascynowa, bo patrzcie pastwo - "wychowa si" - wyglda na to, e wedug formuy "pokorne ciel dwie matki ssie". Ale mniejsza ju o tego ssaka, bo znacznie waniejsze s fascynacje, jakim niestety ulega rwnie Jerzy Giedroy. Pooy on ogromne zasugi dla kultury polskiej, polskiej literatury i pamitam swoje wzruszenie, kiedy pierwszy raz miaem zaszczyt rozmawia z nim jesieni 1977 roku. Ale niezalenie od tego mia rwnie zudzenia, do ktrych naleao niezachwiane przekonanie, e bez niepodlegej Ukrainy nie moe by niepodlegej Polski. Czy to wpyw pana Osadczuka, ktry bardzo szybko przeborowa sobie dojcie do "Kultury", czy co innego - do, e przekonanie to ywi wbrew powszechnie znanym faktom, i Polska przez kilka wiekw istniaa bez niepodlegej Ukrainy nawet jako mocarstwo, a i po 1918 roku te jako sobie radzia. Oczywicie rozumiem, e niepodlego Ukrainy traktowa jako sposb osabiania Rosji i odsuwania jej od Polski, ale niezalenie od tego ukraiski feblik z czasem bardzo si usamodzielni, a na domiar zego nabra swoistego charakteru paternalistycznego, e to niby Polska, jako "brat starszy", powinna cierpliwie znosi wyskoki "brata modszego", a nawet si dla niego powica. Dla cwanych banderowcw ten feblik Jerzego Giedroycia by prawdziwym darem Niebios, zwaywszy na wpyw, jaki wywiera on na polsk opini, skutecznie przez komunistw oduczon mylenia w kategoriach geopolitycznych. Fatalny zbieg okolicznoci sprawi, e za przyczyn michnikowszczyzny feblik Jerzego Giedroycia sta si kamieniem wgielnym politycznego mylenia znacznej czci ludzi wyksztaconych w Polsce, ktrych wanie dlatego nie mona nazwa inteligentami.

Oszustwa michnikowszczyzny
W rezultacie znaczna cz opinii polskiej daa narzuci sobie kilka zuchwaych oszustw. Po pierwsze - e musimy "pojedna si" z "narodem ukraiskim". Jest to zuchwae oszustwo, poniewa Nard Polski wcale nie potrzebuje adnego "pojednania" z narodem ukraiskim, bo nie ywi do niego wrogoci i od niego wrogoci nie doznaje. Ewentualne pojednanie mogoby nastpi z banderowcami, ale poniewa nie chc oni ani wyrzec si swojej ideologii, w ktrej ludobjstwo jest uznane za jedn z uprawnionych metod uprawiania polityki, ani te nie zamierzaj dokona rachunku sumienia za zbrodnie ju dokonane, to adnego "pojednania" z nimi by nie moe. Tym bardziej e - po drugie - wbrew sugestii michnikowszczyzny - banderowcy nigdy nie stanowili ani teraz te nie stanowi wikszoci ukraiskiego narodu, o czym wiadcz choby wyniki ostatnich wyborw. Nie mona zatem stawia znaku rwnoci midzy narodem ukraiskim i banderowcami i na tej podstawie twierdzi, e dla pojednania Polacy powinni zacisn zby i nie tylko cierpliwie znosi ekscesy "modszych braci", a nawet im nadskakiwa. Wreszcie naley miao chwyci byka za rogi i popatrze na ca rzecz rwnie od strony, e tak powiem, "etnicznej". Czy nie jest rzecz dziwaczn, e w tej kwestii, podobnie zreszt jak w wielu innych, swoj opini Narodowi Polskiemu usiuje narzuci lobby ydowskie najwyraniej wywiadczajce dzisiaj "dobre usugi" lobby banderowskiemu, ktre jeszcze nie odwaa si wystpowa w Polsce z otwart przybic? Oczywicie mamy wolno sowa i w ramach tej wolnoci lobby ydowskie moe, a nawet powinno prezentowa swj punkt widzenia, ale nie powinno podnosi lamentw ani oskara o "antysemityzm" lub "ksenofobi" kadego, kto prezentuje odmienny punkt widzenia, a zwaszcza - polski interes pastwowy, z ktrym ani interes lobby ydowskiego, ani tym bardziej lobby banderowskiego wcale nie musi si pokrywa.

Dzieje pewnego pomnika
Wida to szczeglnie na tle historii, a waciwie prehistorii pomnika ofiar ludobjstwa dokonanego przez OUN - UPA na ludnoci polskiej Kresw Wschodnich. Pomnika tego jeszcze nie ma, ale kiedy tylko w lutym br. ukonstytuowa si komitet pragncy go zbudowa, natychmiast podniosy si protesty, wanie ze strony rodowisk reprezentujcych lobby ydowskie w Polsce, a skupionych wok "Gazety Wyborczej". Autorzy tych stadnych, eby nie powiedzie - trybalistycznych protestw, bez najmniejszych ku temu podstaw przypisali ludziom tworzcym komitet intencj wzniecenia nienawici midzy Narodem Polskim i ukraiskim, a take "wzbudzenia sensacji". Przede wszystkim za podnoszone byy argumenty natury estetycznej - e projekt pomnika jest zbyt realistyczny i ukazuje ludobjstwo zbyt dosownie. Projekt prof. Mariana Koniecznego przedstawia bowiem trupy dzieci przywizane drutem do pnia stylizowanego drzewa. Nietrudno si domyli, skd te nerwy maskowane poczuciem estetyki.
Oto mamy do czynienia z czynionymi na Ukrainie intensywnymi prbami budowania faszywej legendy UPA jako narodowej armii ochotniczej, ktra po rycersku walczya z wrogami ukraiskiej niepodlegoci. Tymczasem ani UPA nie bya formacj ochotnicz, bo - jak przekonujco dowodzi w swoich opracowaniach Wiktor Poliszczuk - wikszo czonkw UPA pochodzia z "poboru" polegajcego na przedstawianiu poborowemu propozycji nie do odrzucenia. Po drugie - UPA nie bya formacj rycersk, o czym wiadczy choby zamordowanie Jana Rumla, ktry jako emisariusz wysany przez polskie wadze na pertraktacje majce na celu przerwanie masowych mordw cywilnej ludnoci polskiej zosta przez odzia UPA rozerwany komi. Wreszcie UPA nie tyle walczya z wrogami ukraiskiej niepodlegoci, co przeprowadzaa czystki etniczne wynikajce ze zbrodniczej ideologii OUN. "Walczya" z bezbronnymi kobietami i dziemi - i wanie dlatego te trupy dzieci tak ra poczucie estetyki dawnych rezunw, ich ideowych spadkobiercw i michnikowszczyzny, ktra z zagadkowych przyczyn wystpuje jako ich negotiorum gestor. Doszo do tego, e w archiwach wyszperano fotografi przywizanych do drzewa trupw dzieci, ktre zostay zamordowane przez ich szalon matk - Cygank, jeszcze w latach 20. Zatem eby nie narazi si na zarzut faszowania historycznej prawdy, komitet poprosi prof. Koniecznego o dokonanie korekty projektu poprzez dodanie sylwetki dorosej kobiety - bo mordowane byy te cae rodziny, przede wszystkim wanie kobiety i dzieci. Okazao si, e niezalenie od pomysu i tak nie spodoba si aden pomnik. Tymczasem we Lwowie trwaj przygotowania do wzniesienia olbrzymiego pomnika Stefana Bandery - pomysodawcy dokonanego w 1943 roku ludobjstwa.
W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak zwrci si do opinii publicznej z zapytaniem, czy Polacy w Polsce ju s obywatelami drugiej kategorii i czy polskie ofiary ludobjstwa dokonanego przez OUN - UPA maj pozosta zapomniane pod pozorem "pojednania" forsowanego przez michnikowszczyzn? Czy polskie dzieci, ktrych tragedi pokazuje pomnik, s dziemi gorszego Boga?
Stanisaw Michalkiewicz


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

.::Podyskutuj z nami na forum::.

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.06
7,422,639 Unikalnych wizyt