Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

Wilczy apetyt na medialny tort

Mandurskie przysowie powiada, e "Nie naley martwi si tym, co przeszo. Naley si raczej przygotowa na to, co moe przyj". Tym razem ludzie Tuska przygotowuj nam specjalny trick ustawodawczy. Chodzi o nowelizacj ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Projekt jest chaotyczny, powstawa w popiechu i zamieszaniu, w trakcie pierwszego czytania sam ustawodawca zgosi do niego jeszcze kilka poprawek. Wnis je take LiD. PiS uznao, e zego projektu nie da si w ogle poprawi i wnioskowao o odrzucenie go w caoci. "Idziemy w stron PRL i Radiokomitetu (...), a przedoona przez Platform nowelizacja ustawy przenosi wikszo kompetencji niezalenego organu rangi konstytucyjnej do Urzdu Komunikacji Elektronicznej - organu tworzonego ustaw zwyk i podlegego premierowi" - mwia z trybuny sejmowej w imieniu PiS Elbieta Kruk. Jej zdaniem, projekt zapowiada fundamentalne zmiany adu medialnego w Polsce.
Platforma wymiaa zarzuty opozycji. Wedug Iwony ledziskiej-Katarasiskiej (PO), jeli ustawa weszaby w ycie, ju w czerwcu br. moliwy byby wybr nowego skadu KRRiT, nowych wadz TVP i Polskiego Radia. PO prbuje zwiera szeregi z LiD. Czy ustpi postkomunistom? I za jak cen? LiD stawia swoje warunki w poprawkach do ustawy. Jedna z jego kluczowych propozycji postuluje wpisanie do projektu tzw. licencji programowych. Miayby one by przyznawane na okres czterech lat i okrela - i tu uwaga - maksymalny udzia procentowy reklam w dziennym czasie nadawania programu. Jeli PO porozumie si z LiD w tej sprawie, wydaje si, e i w reszcie spraw obie strony mog si "dogada".

Tuczenie gwnego nadzorcy
Przygotowany przez PO projekt z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czyni atrap. Jej kluczowe kompetencje przejmuje super urzd, gwny nadzorca - Urzd Komunikacji Elektronicznej (UKE). To on bdzie czuwa nad medialnymi konfiturami: przyznawa koncesje, kontrolowa nadawcw, przyznawa lub odbiera status nadawcy spoecznego.
Prezes UKE wybierany byby przez parlament na wniosek premiera. W pierwszej wersji projektu PO sza na cao, nie dbajc o adne pozory - prezesa UKE mia mianowa premier (!). Jedna z poprawek PO przewiduje, e prezes UKE, rezerwujc czstotliwoci, nie bdzie musia si porozumiewa z Krajow Rad, ale jedynie poinformuje j o tym fakcie. UKE natomiast w sprawach o cofnicie koncesji dziaa bdzie w porozumieniu z KRRiT, ale tylko wtedy, gdy padn zarzuty amania warunkw programowych, gdy do kontroli programowej mediw w nowym wydaniu miaaby gwnie suy KRRiT.
Projekt zmienia take sposb powoywania zarzdw i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. Aby zosta czonkiem wadz mediw publicznych, naley wygra konkurs, organizowany przez KRRiT w porozumieniu z ministrem skarbu. Minister skarbu moe te "z wanych powodw" odwoa czonka zarzdu lub rady nadzorczej przed upywem kadencji. W projekcie zakada si zwikszenie liczebnoci KRRiT - z piciu do siedmiu czonkw.

Puapki i zasadzki
Platforma ma apetyt nie tylko na media publiczne, ale take komercyjne. I mogaby go zaspokaja choby poprzez urzdnika, ktry by wydawa bd uchyla koncesje nadawcy, podlegajc bezporednio rzdowi.
"To premier za porednictwem ministra skarbu bdzie decydowa o obsadzie zarzdw spek medialnych. Premier bdzie mg zadzwoni do ministra skarbu Aleksandra Grada i powiedzie 'Olek, wywal tego Urbaskiego, (...) wywal Czabaskiego, daj ci na to 12 godzin'" - obrazowa ca sytuacj z sejmowej mwnicy pose PiS Jarosaw Kurski.
Pojawia si pytanie: czy ustawy PO nie pokrzyuje weto prezydenta albo zaskarenie jej do Trybunau Konstytucyjnego? Jeli jakim trafem wejdzie ona w ycie, to ciki moe okaza si los niektrych nadawcw. I to niekoniecznie tych najwikszych. Moe tylko najbardziej dranicych? Kto wie, czy kluczowych poprawek nowelizacji ustawy nie tworzono pod ktem takich wanie podmiotw? Przypomnijmy sobie odgraanie si PO pod adresem niektrych mediw w kampanii wyborczej. I czy przypadkiem ustawa nie jest lasem, zasadzonym po to, by ukry przysowiowy listek?

Smaczny abonament
O nieposkromionych apetytach PO wiadczy te inny "rewelacyjny" eksperyment, zwiastujcy kolejny cud: cakowita likwidacja abonamentu RTV od 2009 roku. Na pocztek Platforma chce zwolni z opaty osoby niezdolne do pracy oraz emerytw. Szef klubu parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski, informowa dziennikarzy: "Jeeli zlikwidujemy abonament RTV, to powstan nowe zasady finansowania mediw publicznych i z pewnoci bdzie rwnie ograniczenie dotyczce stosowanych reklam. Ale w jakim zakresie i jak czasowo - na pewno dzi nie odpowiem". Polityk nie wyjani ju, w jaki sposb nowa ustawa ma chroni media publiczne przed utrat dochodw z reklam, na ktre przy zapowiadanych ograniczeniach nie mog ju doczeka si konkurenci z mediw komercyjnych. Tu, z pewnoci, znajduje si czuy punkt caej sprawy.

Jak to robi inni?
Abonament radiowo-telewizyjny funkcjonuje niemal w caej Europie. Taki model finansowania mediw publicznych istnieje w: Niemczech, Belgii, Francji, Grecji, Woszech, Portugalii, Danii, a przy mniejszym wykorzystaniu rodkw z abonamentu take w Hiszpanii i w Holandii. Cakowicie opieraj si na abonamencie: Wielka Brytania (BBC), Szwecja i Finlandia, a zrezygnowa z niego jedynie Luksemburg. Najlepiej rozwinitymi i we waciwy sposb finansowanymi s telewizje publiczne we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, a take w Kanadzie. W tych pastwach telewizja publiczna dominuje nad prywatn. Tworzy standardy pracy oraz realizuje produkcje telewizyjne wysokiej jakoci, przy zupenej niezalenoci od wpyww politycznych (wicej zob. Biuletyn KRRiT, VII/VIII 2004 r.).

Odgosy drapiecw
W Polsce opaty abonamentowe s przeznaczane na dziaalno Telewizji Polskiej SA, Polskiego Radia SA oraz 17 radiowych rozgoni regionalnych. Dziki tym wpywom media publiczne mog realizowa swoj misj. Ich programy wymagaj zmian, gdy misja - przede wszystkim w TV - jest realizowana fatalnie, co do tego nie ma wtpliwoci. Jeli jednak zniknie abonament, media publiczne zostan rzucone na poarcie medialnym drapiecom. A te - jak wiadomo - rwnie ostro gryz, jak warcz. Od dawna wydaj nerwowe pomruki, szykuj si do skoku, wsz zranion zwierzyn. Wielokrotnie uskarali si na to, jak bardzo media publiczne zaniaj koszty wszystkich reklam (wspominano o 50 proc.). Pamitajmy, tu ju nie chodzi o miliony, ale o miliardy zotych. Prezes TVP Andrzej Urbaski pytany o to, co jest najwaniejsze w medialnej operacji PO, odpowiada: "Kasa! Co to znaczy? Na ten rok spka ma wpywy 2 miliardy 300 milionw zotych. W zwizku z tym, kade uderzenie w TVP oznacza, e te pienidze trafi gdzie indziej. A trafi musz, bo przecie si nie rozpyn!". W czasie ostatniej kampanii wyborczej najwiksze prywatne redakcje zainwestoway niezliczon ilo godzin czasu antenowego i gazetowych szpalt, obrzydzajc przeciwnikw PO. Wic chwila sodkiej nagrody musi w kocu nadej...
Jacek Kurski ostrzega, e finansowanie budetowe bdzie "instrumentem totalnej wadzy wykonawczej nad mediami publicznymi". Zniesienie abonamentu szybko zmieni telewizj i radio publiczne w ebraka, ktry baga rzd o coroczny datek. Decyzja o przepdzeniu go i "oddaniu" w dobre rce stanie si jedynie kwesti czasu. A jak powiada mdro ludowa, akomemu z pienidzmi chciwoci przybywa. A ten ju od dawna przebiera nogami w oczekiwaniu na licytacj.
Hanna Karp


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

.::Podyskutuj z nami na forum::.

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.04
7,422,684 Unikalnych wizyt