Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

Na maturze U-booty zamiast Katynia

Dobr pyta tegorocznych testw maturalnych z historii pobi chyba rekord gupoty
W dwudziestosiedmiostronicowym tegorocznym tecie maturalnym z historii (poziom rozszerzony) zabrako miejsca dla najznamienitszych kart z dziejw polskiego ora. Nie ma Wiktorii Wiedeskiej, bitew z czasw powsta narodowych, Cudu nad Wis 1920 r., wojny obronnej 1939 roku. Na prno szuka pyta o agresj sowieck, Katy, deportacje, Powstanie Warszawskie czy chociaby stan wojenny. Jedyne zadanie dotyczce okresu II wojny wiatowej polega na analizie aktywnoci... niemieckich odzi podwodnych na Atlantyku.

Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) opublikowano tegoroczne testy maturalne z historii. Wybr pyta jest na tyle - mwic najdelikatniej - kontrowersyjny, e wzbudza prawdziw konsternacj wrd zawodowych historykw. - Historia ma uczy mylenia i rozumienia przeszoci wasnej ojczyzny, kultury i tradycji, a nie "nabija gow" faktami od Sasa do lasa, wyrwanymi cakowicie z kontekstu - twierdz pytani przez nas znawcy dziejw. Najwyszy czas przemyle, czy forma testu dla sprawdzenia stanu wiedzy z historii jest waciwa. Nie mwic ju o doborze pyta. Jedno jest pewne - jeli obecny stan zostanie utrzymany, kolejne pokolenia modych Polakw bd opuszcza szkoy bez podstawowej wiedzy z zakresu dziejw ojczystych.
Pierwsze pytanie testu rozszerzonego dotyczy przyporzdkowania prezentowanym na kartce dzieom sztuki krgw cywilizacyjnych: rzymskiego, minojskiego, mykeskiego i greckiego. Ani sowa o chrzecijastwie, w ktrym dojrzewaa polska kultura. Dyskusyjne jest samo uycie okrelenia "cywilizacja" do raczej kultur mykeskiej i minojskiej.
Wybr pyta budzi powane wtpliwoci. W zadaniu testowym dotyczcym historii XVII wieku przemilcza si cakowicie np. zwycistwo nad Turkami krla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem - tej jednej z najwaniejszych bitew w dziejach nie tylko Rzeczypospolitej, ale i caej Europy. Poruszona jest natomiast kwestia wypdzenia z Polski arian... Zagadnienia z czasw powsta narodowych nie istniej prawie w ogle (ani w tecie podstawowym, ani rozszerzonym). Zagadnienie to kwituje si seri rycin. "Przeanalizuj tre obrazw przedstawiajcych wydarzenia na ziemiach polskich w XIX wieku. Wpisz w wykropkowane miejsca nazw zaboru, w ktrym rozgryway si te wydarzenia". I to wszystko, jeli nie liczy pytania o kanclerza Otto Bismarcka. W przypadku czasw przeomu XIX i XX wieku nie wspomina si o Cudzie nad Wis (w zakresie rozszerzonym). W zakresie podstawowym jest jedno zadanie z zakresu bitwy z Sowietami pod Warszaw 15 sierpnia 1920 r., analiza fragmentu wypowiedzi gen. Maxime Weyganda. Wystarczy poda dat roczn bitwy, by zdoby maksymaln liczb punktw.
Jeszcze gorzej jest w przypadku czasw II wojny wiatowej. W punkcie testu powiconym temu zagadnieniu naley poda okres aktywnoci niemieckich u-bootw na Atlantyku. Natomiast nie wspomina si w nim o tak wanych dla najnowszej historii Polski wydarzeniach, jak np. wojna obronna 1939 r., agresja sowiecka, Katy, deportacje, Polskie Pastwo Podziemne, Powstanie Warszawskie, Armia Krajowa, Jata etc. Powojenna historia skwitowana zostaa analiz PZPR-owskich plakatw propagandowych. Ani sowa o UB, przeladowaniach Kocioa, Urzdzie Bezpieczestwa czy chociaby stanie wojennym.
Zdaniem prof. dr. hab. Piotra Jaroszyskiego, kierownika Katedry Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykadowcy Wyszej Szkoy Kultury Spoecznej i Medialnej, historia nie tylko dostarcza informacji o tym, co byo, nie tylko jest nauczycielk ycia, ale rwnie rzebi nasz tosamo. - Bo przecie dzieje czowieka, rodziny, narodu, ludzkoci rozcigaj si w czasie. Tyle e na dzieje skadaj si rne wydarzenia, na ktre mona patrze z rnych punktw widzenia, rnie wyjania - tumaczy. Wedug Jaroszyskiego, tegoroczne testy maturalne s kolejnym dowodem na to, jak manipuluje si obrazem historii Polski poprzez selekcj danych w taki sposb, aby nasze dzieje kojarzyy si nam przede wszystkim z momentami przykrymi, z chwilami saboci lub abymy byli przytoczeni potg naszych wrogw. - Natomiast wszystko to, co byo obrazem zdrowia, wielkoci i wietnoci Polski, spychane jest na margines lub zupenie pomijane. - Taka metoda jest straszna, wpisuje si w seri antypolskich metod stosowanych wzgldem nas przez zaborcw i okupantw. Czasem mam wraenie, e takie testy szczerzej by brzmiay po niemiecku lub po rosyjsku ni po polsku - konstatuje.
Wedug dr. Mieczysawa Ryby z Katedry Historii Nowoytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czonka Kolegium Instytutu Pamici Narodowej, nauka historii nie polega na zasadzie: "kto wicej spamita". - W tym przypadku histori traktuje si na zasadzie quizu, nie na zasadzie powanej nauki, ktra daje zakorzenienie we wasnej kulturze, tylko po prostu jest to rodzaj "zgaduj-zgadula". W tym znaczeniu, po pierwsze, zniechca si do nauki historii, bo faktw rnorakich jest co niemiara i nie wszystkie s do opanowania - przynajmniej nie caa ich ilo, a z drugiej strony, jest to uczenie bezrozumne. A uczy kogo bez zrozumienia jest po prostu nie tylko zniechcaniem, ale niedaniem generalnie adnych podstaw rozumienia czegokolwiek - twierdzi dr Ryba.
W sprawie kontrowersyjnych testw maturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej nie chce si oficjalnie wypowiada. - Prosz pytania skierowa do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - usyszelimy wczoraj w biurze prasowym resortu.
Jacek Dytkowski


Historia to nie quiz

Z dr. Mieczysawem Ryb z Katedry Historii Nowoytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czonkiem Kolegium Instytutu Pamici Narodowej, rozmawia Jacek Dytkowski


Na stronach internetowych Centralnej Komisji Edukacyjnej opublikowano tegoroczne testy maturalne z historii. W przypadku historii II wojny wiatowej figuruje tylko pytanie dotyczce aktywnoci u-bootw na Atlantyku. W testach nie porusza si w ogle tematu zbrodni komunistycznych, Katynia, Monte Cassino, Polskiego Pastwa Podziemnego etc.
- Generalnie rzecz biorc, taki testowy ukad pyta z historii jest troch mao sensowny, poniewa nie chodzi tylko o wykazanie tego, czy kto zna podstawowe fakty, ale czy kto rozumie te wszystkie wydarzenia. A dobr tych pyta, ktry punktowo jak gdyby uderza w jakie tam wydarzenia, nazwiska i problemy, jest robiony w odniesieniu do tego, co chce si sprawdzi. Pytanie dotyczy tego, czy ukadajcy test chce sprawdzi np. wiedz ze zrozumienia wasnej kultury, wasnej historii, przeszoci, podstaw cywilizacyjnych, czy to jest po prostu suma przypadkowo dobranych jakich tam pyta, ktre sprawdzaj krzywkowo wiedz. W tym ostatnim przypadku s one pewnego rodzaju quizem rozrywkowym, a wic generalnie nie wykazuj tego, czy kto rozumie co z przeszoci wasnego kraju, wasnej kultury i cywilizacji, tylko dziaaj na zasadzie: kto wicej spamita.

Jakie bd skutki takiego podejcia do nauki historii?
- Ukadanie w taki sposb pyta generuje pewne postawy pniejszego uczenia. Ucze przygotowujcy si do matury nie uczy si rozumienia, czyli wykazywania relacji midzy faktami, rozumienia tego, z czego wypywa nasza kultura, chociaby kwestii podstaw kultury chrzecijaskiej czy aciskiej, tylko uczy si na zasadzie krzywkowej. Bardzo szybko zapamita, ale nie to, co powinno by celem nauczania historii, a wic zakorzenienia i dania zrozumienia podstaw, w szczeglnoci wasnej kultury i cywilizacji. Natomiast z quizu generalnie robi si chaos w gowie i nastpuje zredukowanie wymiaru nauczania do takiego, powiedzmy, "zgaduj zgadula".
Istotne tutaj jest to, e na podstawie takiego egzaminu uczniowie bd si przygotowywa do nastpnej matury. Co wicej, nauczyciele bd odnosi si do specyfiki tego testu, ktry by podany. W zwizku z czym problem nie polega na tym, e te pytania tak wygldaj - bo ostatecznie to jest tylko test i tylko jednorazowy egzamin - ale na tym, e caa struktura nauczania nachyla si w takim kierunku. Bo kady wie, i ten system maturalny w tej chwili jest bardzo taki "mechanistyczny", nie organiczny, sprawdzajcy odczytywalny kontakt z histori. Taki mechanizm suchy, chodny i bezrozumny powoduje, e po prostu daje si sygna, w jakim kierunku uczniowie i nauczyciele powinni si uczy. A to oznacza kierunek bezrozumny.

Dzikuj za rozmow.


Komisja ukadajca pytania do testw maturalnych skada si z liberaw i komunistw. Trzeba wobec tego poda do wiadomoci publicznej ich nazwiska, rodzaj wyksztacenia i przynaleno partyjn
To psychomanipulacja, a nie nauka

Z prof. dr. hab. Piotrem Jaroszyskim, kierownikiem Katedry Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykadowc Wyszej Szkoy Kultury Spoecznej i Medialnej w Toruniu, rozmawia Jacek Dytkowski


W testach maturalnych z historii, w pytaniu o cywilizacje nie znalazo si miejsce dla cywilizacji chrzecijaskiej. Wymienia si rzymsk, greck, mykesk i minojsk. Dwa tysice lat chrzecijastwa "nie zmiecio si" w tecie?
- Testy ukadane s wedug klucza ideologicznego. Dlaczego? Bo pod ktem testw prowadzona jest edukacja w szkole. A wic nawet jeli w programie (w podrczniku) jest miejsce na jaki temat, powiedzmy na chrzecijastwo, to gdy testy taki temat pomijaj, wwczas nauczyciel i uczniowie przykadaj do mniejsz wag albo zgoa bagatelizuj. Myl w ten sposb: po co si uczy o Chrobrym, po co si uczy o Skardze, po co si uczy o zsykach Polakw na Syberi, jeli tego nie bdzie na egzaminie? rodowisko postkomunistyczno-liberalne kontroluje pewne agendy edukacyjne wanie po to, eby w sposb prawie niezauwaalny narzuca swoj ideologi naszej modziey.

W pytaniach dotyczcych historii XVII w. nie ma ani sowa o Wiktorii Wiedeskiej, jest natomiast punkt dotyczcy wypdzenia z Polski arian. W przypadku czasw przeomu XIX i XX wieku nie wspomina si o Cudzie nad Wis, powstania narodowe nie istniej, jest natomiast pytanie o kanclerza Bismarcka...
- Historia nie tylko dostarcza informacji o tym, co byo, nie tylko moe by - jak dawniej mwiono - nauczycielk ycia, ale rwnie rzebi nasz tosamo, bo przecie dzieje czowieka, rodziny, narodu, ludzkoci rozcigaj si w czasie. Tyle e na dzieje skadaj si rne wydarzenia, na ktre mona patrze z rnych punktw widzenia, rnie wyjania. O ile komunici za wiele si nie patyczkowali, faszujc histori, o tyle dzi metody manipulacji s bardziej wyrafinowane, ale w dalszym cigu perfidne: manipuluje si obrazem historii Polski poprzez selekcj danych w taki sposb, aby nasze dzieje kojarzyy si nam przede wszystkim z momentami przykrymi, z chwilami saboci lub abymy byli przytoczeni potg naszych wrogw. Natomiast wszystko to, co byo obrazem zdrowia, wielkoci i wietnoci Polski spychane jest na margines lub zupenie pomijane. Taka metoda jest straszna, wpisuje si w seri antypolskich metod stosowanych wzgldem nas przez zaborcw i okupantw. Czasem mam wraenie, e takie testy szczerzej by brzmiay po niemiecku lub po rosyjsku ni po polsku.

Z zakresu II wojny wiatowej figuruje tylko pytanie o podanie okresu aktywnoci niemieckich u-bootw na Atlantyku.
- Z tego wynika jedno: komisja ukadajca pytania do testw skada si z liberaw i komunistw. Trzeba wobec tego poda do wiadomoci publicznej ich nazwiska, rodzaj wyksztacenia i przynaleno partyjn, nie tylko dzi, ale i dawniej.

Jedno z zada dotyczy uzasadnienia prawa Bertillonae'a, e "w miar postpu cywilizacji i wzrostu dochodw zmniejsza si stopa urodze"....
- Jest to typowy przykad przemycania pewnych pogldw pod pozorem praw naukowych. Te pseudoprawa maj zapa w pamici ucznia, a waciwie w jego podwiadomoci, by nastpnie powrci po pewnym czasie jako jego wasne pogldy. Jest to nie nauka, ale psychomanipulacja.
Tu ju nie ma mowy o wyksztaceniu, to jest pranie mzgu, zwane naukowo indoktrynacj. A co to bd za ludzie? Jeli w por nikt im z gw tej trucizny ideologicznej nie wypucze, to bd to ludzie zaprogramowani wedle wzorw politycznej poprawnoci, posiadajcy tzw. suszne pogldy, a tak naprawd bdzie to czowiek masowy, niezdolny do mylenia, czowiek bez wasnych pogldw, czowiek, ktry w ostatecznym rozrachunku bdzie dziaa przeciwko sobie, swojej rodzinie i swojemu narodowi.
Testy poprzez dobr pyta ujawniaj, jaki jest gwny cel edukacji, zwaszcza humanistycznej, w naszym kraju - zabicie jakichkolwiek form patriotyzmu. Czego nie dopi komunizm, to ma by dokonane przez postkomunizm. I jest to realizowane z elazn konsekwencj.

Dzikuj za rozmow.


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

.::Podyskutuj z nami na forum::.

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.06
7,422,674 Unikalnych wizyt