Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

Pogody jesienne

Nic na tym wiecie nie trwa iecznie, wszystko kiedy si koczy. Zauway to ju dawno ksidz biskup Ignacy Krasicki, wspominajc melancholijnie "wszystko to odmienne: laska paska, gust kobiet, pogody jesienne". Trudno nie przywoa tego spostrzeenia wanie teraz, kiedy po upywie roku od powstania rzdu premiera Donalda Tuska pojawiy si oznaki zwijania medialnego parasola ochronnego nad Platform Obywatelsk.

Jak pamitamy, co najmniej od wiosny 2005 roku Platforma Obywatelska oraz osobicie Donald Tusk byli faworytami mediw, zwaszcza TVN i Polsatu, no i oczywicie "Gazety Wyborczej". Oznaczao to, e zarwno razwiedka, jak i Salon - obydwie strony umowy Okrgego Stou - uznay, i program IV Rzeczypospolitej, a wic program odzyskiwania suwerennoci politycznej, ekonomicznej i pastwowej, przy pomocy ktrego Jarosaw Kaczyski prbowa pozyska gosy wyborcze, rzeczywicie moe zagraa ich interesom i podway fundamenty adu zaprojektowanego w Magdalence. Mimo to jednak, m.in. dziki poparciu rodowiska identyfikowanego z Radiem Maryja, zwycizc wyborw parlamentarnych w roku 2005 zostao Prawo i Sprawiedliwo - jednak bez wikszoci sejmowej. Prby nawizania politycznej wsppracy z Platform Obywatelsk zakoczyy si niepowodzeniem z powodu nieustpliwoci obydwu stron w sprawie kontroli nad tzw. resortami siowymi, a zwaszcza - tajnymi subami. W rezultacie doszo do utworzenia rzdu premiera Marcinkiewicza, ktry jednak, pozbawiony stabilnej wikszoci parlamentarnej, nie by zdolny do powaniejszych przedsiwzi. Nie wzmocni rzdu rwnie pakt stabilizacyjny, jaki PiS zawaro z Samoobron i Lig Polskich Rodzin. W rezultacie doszo do zawarcia koalicji PiS z Samoobron i LPR oraz zmiany premiera, ktrym zosta sam Jarosaw Kaczyski. Podj on prb podporzdkowania sobie koalicjantw poprzez wywoanie w ugrupowaniach koalicyjnych kryzysu przywdztwa, jednak prba ta doprowadzia do rozpadu koalicji, co prezes PiS uzna za wystarczajcy powd do rozpisania nowych wyborw. Tym razem jednak zwycizc zostaa Platforma Obywatelska, utworzya z Polskim Stronnictwem Ludowym koalicyjny rzd, ktry rozpocz realizowanie programu odwdziczania si razwiedce za nieustanne poparcie. Ten program by realizowany konsekwentnie od samego pocztku dziaalnoci rzdu Tuska, ale w sejmowym expos premier nie mg tego ogosi, rwnie dlatego, e to nie on decydowa o formach, w jakich musi si odwdzicza, tylko raczej by o nich informowany na bieco. Dlatego te po roku dziaalnoci rzdu nawet najwiksi jego entuzjaci mieli trudnoci ze wskazaniem jakiej zrealizowanej obietnicy. Jeli jednak podczas narady aktywu partyjnego z okazji pierwszej rocznicy powstania rzdu premier Tusk powiedzia, e PO Polsk "uporzdkowaa", to jest to prawda w tym sensie, i beneficjenci umowy Okrgego Stou umocnili si na kluczowych pozycjach ycia publicznego.
Trzeba bowiem pamita, e z punktu widzenia obydwu stron umowy Okrgego Stou Platforma Obywatelska stanowi tylko tzw. mniejsze zo w porwnaniu z PiS, ktrego pogrki zostay potraktowane serio. Nie chodzi mi bynajmniej o program IV Rzeczypospolitej rozumiany jako rekonkwista suwerennoci politycznej, ekonomicznej i pastwowej, bo mam wraenie, e Jarosaw Kaczyski wcale nie myla serio o jego realizacji. Sdz, e prawdziwym jego programem byo wysadzenie w powietrze tzw. grupy trzymajcej wadz i zajcie jej miejsca bez zasadniczej zmiany modelu pastwa i kierunku polityki zagranicznej. Warto pamita, e PiS w referendum 2003 roku opowiedziao si za wczeniem Polski do Unii Europejskiej, wic trudno sobie wyobrazi, by byo przeciwne wynikajcym z tego konsekwencjom. Zreszt, nie tylko intencje licz si w polityce, ale i skutki, a skutkiem rozpadu koalicji z Samoobron i LPR byo zniknicie z centrum politycznej sceny wszelkich ugrupowa goszcych - mniejsza o to, czy szczerze, czy nieszczerze - hasa antyunijne. Ten prawdziwy program PiS te przez beneficjentw umowy Okrgego Stou zosta potraktowany serio, a poniewa na skutek afery z Rywinem na lewicy pojawiy si objawy dekompozycji, postawiono na Platform Obywatelsk, ktra adnych rewolucji pod tym wzgldem nie zapowiadaa.
Jednak realizacja programu odwdziczania musiaa uwiadomi premierowi Tuskowi, e na dusz met jest on dla Platformy Obywatelskiej i dla niego samego niekorzystny, bo chocia doprowadzi do umocnienia pozycji beneficjentw umowy Okrgego Stou w yciu publicznym, to jednak z tego samego powodu zapocztkuje erozj popularnoci PO i jego osobicie. Poza tym rczne sterowanie rzdem zza kulis musiao by dla niego rwnie coraz bardziej nieznone ze wzgldw prestiowych. W rezultacie podj prb skonfrontowania si ze rodowiskiem swoich dotychczasowych dobroczycw, co objawio si w postaci konfliktu rzdu z PZPN. Okazao si, e rzd, chocia uruchomi pozostajce w jego formalnej dyspozycji Moce, nie jest w stanie podporzdkowa sobie tych rodowisk. Armaty wprawdzie umilky, ale napicie pozostao. Musiao si ono jeszcze zwikszy po wizycie premiera Tuska w Chinach, gdzie zaprosi on chiskich biznesmenw do inwestowania w Polsce - co mogo zosta odczytane jako prba podwaenia dotychczasowej hierarchii w wiecie biznesu i ustanowienia nowej, bardziej uzalenionej od askawoci rzdu - a zwaszcza po wizycie w Katarze, gdzie premier Tusk zapowiedzia rozpoczcie importu skroplonego gazu i budow gazoportu - a wic przedsiwzi, przy pomocy ktrych rwnie Jarosaw Kaczyski zamierza osabi potg "ukadu", dla ktrego kontrola nad sektorem paliwowym stanowi istotny element stanu posiadania.
W tej sytuacji "ukad" zareagowa pierwszym powanym ostrzeeniem w postaci medialnych atakw na ministra Drzewieckiego i ministra Nowaka, ktre byy dla nich cakowitym zaskoczeniem. Politycy PO tak dalece przyzwyczaili si do przychylnoci mediw, e gdy dziennikarka radia RMF FM zacza rozmawia z ministrem Bonim normalnie, tzn. tak samo, jak - dajmy na to - z politykami PiS, ten by do tego stopnia zgorszony, e powiedzia o tej "zniewadze" publicznie. Jednoczenie z tymi atakami opublikowane zostay wyniki sondau, z ktrego wynikao, i najwikszymi wolnorynkowcami s w Polsce wyborcy... Sojuszu Lewicy Demokratycznej! Byo to drugie powane ostrzeenie pod adresem PO, e moe pojawi si dla niej polityczna alternatywa, ktra przelicytuje j w retoryce modernizacyjnej i wolnorynkowej.
Trudno si zatem dziwi, e w sejmowym wystpieniu premiera Tuska znalaza si oferta pojednania i wsppracy skierowana do znienawidzonego PiS. Zarwno bowiem PO, jak i PiS, przy ostentacyjnej nieprzejednanej wrogoci, maj ten sam polityczny cel - by ani z jednej, ani z drugiej strony nie pojawia si dla nich polityczna alternatywa. Zatem wsplny interes obydwu partii polega z jednej strony na tym, by podsycanymi codziennie z obydwu stron przez harcownikw haaliwymi sporami absorbowa bez reszty uwag opinii publicznej i doprowadza j w ten sposb do stanu kompletnego amoku, w ktrym przestanie zwraca uwag na sprawy naprawd wane, a z drugiej strony - by blokowa kad prb stworzenia alternatywy politycznej. Wtedy cakiem realna staje si moliwo uksztatowania si dwubiegunowej sceny politycznej, zdominowanej bez reszty przez obydwie partie, ktre co kadencja wymieniaj si przy sterze pastwa. Warto zwrci uwag, e odpowiadajc na t ofert i zarazem odpierajc zarzuty posa Chlebowskiego o niekonstruktywnym sposobie uprawiania polityki przez PiS, Jarosaw Kaczyski przypomnia, i PiS bodaje w 80 procentach przypadkw gosowao tak samo jak Platforma Obywatelska. Ju choby ta statystyka pokazuje, e tak naprawd wikszo sporw midzy PO i PiS moe mie charakter wycznie instrumentalny, socjotechniczny.
Oczywicie gest premiera Tuska mia rwnie taki charakter, ale nie sdz, eby wycznie. Musi on bowiem liczy si z tym, e dla beneficjentw Okrgego Stou jest wycznie "mniejszym zem" i jeli tylko dopracuj si oni wasnej alternatywy politycznej, to bez wahania zwin nad nim ochronny parasol mediw, wycofaj wsparcie agentury, a i Salon z dnia na dzie te przestanie Platform obcmokiwa. Moga to by rwnie odpowied na owo pierwsze powane ostrzeenie. Przemawia za tym take ostatnia deklaracja ministra Sikorskiego, ktry dopuci moliwo "prawie staej" obecnoci rosyjskich inspektorw w amerykaskich instalacjach wojskowych, jakie ewentualnie powstan na terenie Polski. Wyglda to tak, jakby rzd premiera Tuska prbowa ofensywy na kilku frontach: wobec tubylczego "ukadu", wobec swojego umiowanego wroga i nawet wobec strategicznych partnerw.

Zobacz takze

Nie znaleziono podobnych artykulow


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

.::Podyskutuj z nami na forum::.

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.06
7,422,679 Unikalnych wizyt