Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

Ukraina podzielona

Kierownicy polskiej polityki zagranicznej powinni zacienia wizy ekonomiczne i polityczne z Kijowem bez wzgldu na to, kto sprawuje tam polityczne rzdy
Wynik wyborw na Ukrainie wiadczy o gbokim podziale tego kraju. Przewaga Wiktora Janukowycza okazaa si minimalna, dlatego nie naley si spodziewa zacierania rnic midzy wschodni i zachodni Ukrain. Gdyby nie kryzys i dua absencja wyborcza w centrum i na zachodzie kraju, Janukowycz by nie wygra.

Walka wyborcza na Ukrainie odbya si przy duym osabieniu ludzi tzw. pomaraczowej rewolucji. Ustpujcy prezydent Wiktor Juszczenko ogosi, e nie widzi zasadniczej rnicy midzy Wiktorem Janukowyczem a Juli Tymoszenko, demobilizujc w ten sposb swj elektorat. Wydaje si, e rzdy ludzi z ekipy "pomaraczowych" nie zostay odebrane przez Ukraicw jako przeom w sposobie sprawowania wadzy. Mielimy do czynienia z rnymi aferami i olbrzymimi konfliktami na szczytach wadzy. Trudno te byo si dopatrze skutecznych dziaa w celu uniezalenienia energetycznego kraju. Prby nakierowania polityki Kijowa na sojusz z Zachodem zakoczyy si fiaskiem nie tylko ze wzgldu na wewntrzne problemy Ukrainy. Od ponad roku Zachd zdecydowanie odwrci si od Kijowa. Jest to przede wszystkim zwizane ze zmian ekipy rzdzcej w USA. Projekty wczenia Ukrainy do NATO zniky z przestrzeni dyskusji politycznych, gdy Waszyngton nie chce dzi drani Rosji, szukajc na Kremlu partnera w zmaganiach azjatyckich. Pozostawiona wasnemu losowi Ukraina pogrya si w niezwykle gbokim kryzysie gospodarczym, ktry przypiecztowa porak "pomaraczowych". Odpowiedzialno za stan kraju spada w duej mierze na premier Juli Tymoszenko. Niektrzy twierdz, e gdyby Tymoszenko zgodzia si przed kilkoma miesicami na oddanie wadzy Janukowyczowi, to dzisiaj ona byaby prezydentem.
Wynik wyborw wiadczy o gbokim podziale kraju. Przewaga Janukowycza jest minimalna, dlatego nie naley si spodziewa zacierania rnic midzy wschodni i zachodni Ukrain. Gdyby nie kryzys i dua absencja wyborcza w centrum i na zachodzie kraju, Janukowycz by nie wygra. Konflikt polityczny bdzie wic dalej rozgrywany przez tych samych aktorw. Objawi si to sporami sdowymi o wynik wyborw, z drugiej strony silna opozycja bdzie mocno stopowaa pomysy Janukowycza. Dla Julii Tymoszenko obecna poraka wcale nie musi oznacza koca kariery politycznej.
Warto postawi pytanie, do jakiego stopnia Janukowycz zrealizuje swoje zapowiedzi o poprawie stosunkw z Rosj. Innymi sowy: na ile Ukraina pod jego rzdami zwikszy sw zaleno od Kremla. Wydaje si, e kwestie jzykowe odgrywaj tu drugorzdn rol. Zapowied "niebieskich" wprowadzenia rosyjskiego jako drugiego jzyka urzdowego moe nie tyle by spowodowana poddastwem wobec Moskwy, co po prostu kwesti realnego uatwienia ycia obywatelom yjcym na wschodzie kraju. O wzgldnej prozachodnioci Janukowycza wiadczy nie tylko jego zapowied kontynuacji integracji z Uni Europejsk. Po pierwsze, mog to by puste hasa wyborcze, po drugie, jak ju pisaem, do takiej integracji moe Kijw namawia nawet Moskwa, pragnca przy pomocy swego ukraiskiego sojusznika penetrowa polityk wewntrzunijn. O kierunku polityki Janukowycza moe wiadczy fakt, e jako gubernator w Doniecku podobno nie wpuci adnej rosyjskiej firmy do tego regionu. Tu wchodzimy w kwesti celw biznesu okrgu donieckiego. Jeli rzeczywicie interesy te zdefiniowane s w opozycji do Rosji, to jest to kluczowy fakt dla kierunku polityki ukraiskiego pastwa na najblisze lata.
Obecna ostrono wadz polskich wobec wydarze ukraiskich jest zwizana z duym rozczarowaniem, jakie przyniosy ostatnie dni rzdw Wiktora Juszczenki. Uznanie Stepana Bandery za bohatera Ukrainy spowodowao fal protestw polskich rodowisk kresowych. To z kolei wywoao protesty nacjonalistw ukraiskich przed polskimi konsulatami na Ukrainie. Sytuacja ta spowodowaa nawet zdecydowan wypowied prezydenta Lecha Kaczyskiego, do tej pory lekcewacego pronacjonalistyczn polityk historyczn Juszczenki. Za wczeniejsze milczenie polskich wadz w tak wanych historycznie i politycznie kwestiach musimy dzi paci wysok cen. Trzeba skonstatowa ostatecznie, e polityka przemilcze w kwestii zbrodni OUN-UPA poniosa w Polsce fiasko. Nie reagujc w por, milczco pozwolilimy na obudzenie na Ukrainie Zachodniej demona szowinizmu.
Jeli susznie z polskiego punktu widzenia uznano, e istnienie pastwa ukraiskiego, niezalenego od Moskwy, ley w naszym interesie, to wzrost nastrojw nacjonalistycznych na zachodzie Ukrainy wcale nie prowadzi do umocnienia tego kraju. Wrcz przeciwnie - generowane s w ten sposb nie tylko konflikty z polskimi krgami kresowymi, ale rwnie pojawiaj si due napicia wewntrz Ukrainy. Centrum i wschd tego kraju jednoznacznie negatywnie ocenia spucizn po UPA. Zatem im bardziej na zachodzie Ukrainy rozwijana jest ideologia OUN-UPA, tym mniejsza jest szansa na zbudowanie realnej jednoci tego kraju. Miejmy nadziej, e ta prawda dotara w kocu do wadz polskich.
Wracajc do kwestii uniezalenienia Ukrainy od Moskwy, wydaje si, e odpowiedzi na ten problem trzeba szuka nie na biednym zachodzie kraju, lecz w centrum i na uprzemysowionym wschodzie. Wcale nie jest powiedziane, i rosyjskojzyczne tereny ukraiskie musz by w sensie biznesowo-politycznym prokremlowskie. Kierownicy polskiej polityki zagranicznej powinni szuka rnorakich kontaktw, dziki ktrym mona by realnie zacieni wizy ekonomiczne i polityczne z Kijowem bez wzgldu na to, kto sprawuje tam polityczne rzdy.
Kluczow kwesti jest te dbao o interesy mniejszoci polskiej na Ukrainie. Rzd RP nie tyle powinien realizowa wielkie wizje geopolityczne w tym regionie Europy, dodajmy: wizje, na ktrych realizacj nie mamy wikszego wpywu. Przede wszystkim obowizkiem polskich wadz jest ochrona praw Polakw na Wschodzie, zamieszkujcych od wiekw tereny dzisiejszego pastwa ukraiskiego. Rozwj kulturowy i ekonomiczny rodowisk polskich w tym kraju moe mie olbrzymie znaczenie rwnie dla pogbiania wsppracy ze wschodnim ssiadem na rnych pitrach ycia pastwowego.
Prof. Mieczysaw Ryba


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

.::Podyskutuj z nami na forum::.

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.04
7,422,719 Unikalnych wizyt